Menu Close

4. Classical IP over ATM (CLIP) pod Linuxom

4. Classical IP over ATM (CLIP) pod Linuxom

CLIP klient

Sprevádzkovanie podpory CLIP sietí pod Linuxom je možné zhrnúť do týchto bodov:

  • Ak je podpora ATM rozhrania skompilovaná ako modul, je potrebné ju zaviesť do jadra
  • Spustiť nevyhnutné démony a priradiť si ATM adresu
  • Spustiť démon atmarpd
  • Vytvoriť ATM pseudorozhranie, ktorému pridelíme IP adresu
  • Vložiť do ATM ARP tabuľky položku, ktorá ukazuje na ATMARP server

Pozrime sa na jednotlivé kroky bližšie. V prvom kroku sa vlastne treba uistiť, že jadro rozpoznalo a vidí naše ATM rozhranie. Ak je ovládač vkompilovaný priamo v jadre, stačí vo výpisoch príkazu

dmesg

hľadať tieto riadky (samozrejme uvedené príklady platia len pre ATM rozhranie ForeRunner LE155, s ktorým sme mali možnosť pracovať):

nicstar0: PHY seems to be 155 Mbps.
nicstar0: MAC address 00:20:48:0E:36:D4

Ak sme ovládač vykompilovali ako modul, treba ho zaviesť do jadra, najlepšie príkazom

modprobe nicstar

V ďalšom kroku je potrebné spustiť signálny démon atmsigd a prípadne aj démon ilmid a priradiť si ATM adresu. Postup je popísaný v

kapitole 3

.

Teraz potrebujeme naštartovať démon

atmarpd

. Tento démon sa stará o preklad IP adries na ATM adresy, a spustíme ho veľmi podobne ako všetky predchádzajúce démony:

atmarpd -b

Ak toto všetko máme hotové, máme vlastne nakonfigurované ATM rozhranie a bežiacu konektivitu na úrovni ATM. Zostáva nám už len nakonfigurovať IP over ATM, a to v dvoch posledných krokoch: najprv si vytvoríme “pseudorozhranie”, ktorému sa dá klasickým spôsobom (príkazom ifconfig) prideľovať IP adresa, a ktoré zastupuje celý CLIP. Druhý krok: keďže IP adresy v skutočnosti treba prekladať na ATM adresy, niekde na sieti musí existovať ATMARP server, ktorý si udržiava databázu mapovaní medzi IP a ATM adresou. My si musíme do ARP tabuľky vložiť položku, ktorá naň ukazuje.

CLIP pseudorozhranie vytvoríme príkazom

atmarp -c

Príkaz nám vypíše meno rozhrania, ktoré vzniklo. Spravidla sa nazýva

atm0

. S týmto rozhraním môžeme manipulovať klasickým príkazom ifconfig, ktorým mu teraz pridelíme nejakú IP adresu, sieťovú masku a broadcast adresu, napríklad:

ifconfig atm0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255

Posledným krokom, ktorý musíme urobiť, je vložiť do ATMARP tabuľky položku ukazujúcu na ATMARP server v sieti. Musíme si najprv zistiť jeho IP adresu (v rámci CLIP) a ATM adresu. Potom zadáme príkaz:

atmarp -s <IP adresa> <ATM adresa> arpsrv

Voilà – sieť CLIP by mala byť teraz dostupná.

Vytvorenie ATMARP servera

ATMARP server pod Linuxom sa vytvára takmer identicky podľa postupu v časti

CLIP klient

. Jediným rozdielom je, že do ATMARP tabuľky

nevkladáme

adresu ATMARP servera, inými slovami, vynecháme posledný bod (príkaz

atmarp -s

).

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.