Menu Zavrieť

Autor admin

Virtuálna kamera (vdd) cez OBS v MS teams – návod

Autor: Jozef Papán, KIS FRI UNIZA

V tomto návode popíšeme, ake je možné v MS teams používať virtuálnu kameru. Vo výsledku bude možné vidie namiesto študentovej tváre, jeho desktop a aj jeho tvár (toto je voliteľné, možno vypnúť). Nie je to to isté, čo zdieľanie plochy, pretože plochu môže v jednom čase zdieľať iba jeden účastník, a takto je možné vidieť celú “triedu”, čiže všetkých študentov. Učiteľ môže zdieľať svoju plochu pre všetkých a zároveň vidieť desktopy všetkých študentov podobne ako v učebni.

Making a JunOS router installing JunOS 12.3R6.6 olive package inside of qemu FreeBSD under Win 7 64bit

This article explain how to make and install JunOS router using junos 12.3R6.6 olive package (.tgz) installed inside of a Qemu virtual machine running FreeBSD inside. All prepared under Win 7 64bit OS environments. Junos olive package is an original domestic Junos package modified running inside of Olive environment (inside of PC, not router HW).