Menu Zavrieť

Inštalácia PacketFence servera na Debian 11 v prostredí OpenStack

Autor: Peter Mako

Pred samotnou inštaláciou PacketFence servera na existujúci systém Linux, je potrebné si pozrieť požiadavky na systém. PacketFence server podporuje tieto operačné systémy:

  • Red Hat Enterprise Linux 8.x Server
  • Debian 11.x (Bullseye)

Minimálne požiadavky na inštaláciu a prevádzku systému:

  1. Intel alebo AMD CPU 3 GHZ, 4 CPU jadrá
  2. 16 GB pamäte RAM
  3. 200 GB miesta na disku (odporúča sa RAID – 1)
  4. 1 sieťová karta (2 sú odporúčané)

V našom prípade sme sa rozhodli nainštalovať server PacketFence na Debian 11, ktorý nám beží v cloude v OpenStack-u. Pred samotnou inštaláciou sa odporúča zakázať AppArmor a resolvconf. Toto je možné urobiť príkazom:

# sudo apt-get remove apparmor

Respektíve:

# sudo apt-get remove resolvconf

Následne si musíme byť istý, že náš systém je aktuálny. Preto zadáme príkaz:

# sudo apt-get update

A potom aj príkaz:

# sudo apt-get upgrade

Ak po tomto príkaze sa nainštalovala nová verzia jadra, je potrebný reštart systému.

# sudo reboot

Nainštalujeme balík linux-headers. Tento balík obsahuje hlavičkové súbory potrebné na kompiláciu a inštaláciu kernelových modulov. Pred týmto príkazom si musíme byť istý, že náš systém má najnovšiu verziu jadra. Verziu jadra zistíme príkazom:

# uname -r

Následne nainštalujeme balík linux-headers príkazom:

# sudo apt install linux-headers-$(uname -r)

Pre použitie repozitára si vytvoríme súbor s názvom /etc/apt/sources.list.d/packetfence.list a zapíšeme doň odkaz na webovú stránku, v ktorej sú potrebné súbory pre inštaláciu PacketFence servera. Zadáme príkaz:

# echo 'deb http://inverse.ca/downloads/PacketFence/debian/13.1 bullseye bullseye' > \/etc/apt/sources.list.d/packetfence.list

Potom ako definujeme repozitár, môžeme nainštalovať PacketFence aj s jeho súčasťami (Databázový server, DHCP server, RADIUS server).

Ako prvé nainštalujeme balíčky gnupg a sudo príkazom:

# sudo apt install gnupg sudo

Následne si stiahneme verejný GPG kľúč a pridáme ho do zoznamu dôveryhodných kľúčov balíčkového manažéra pomocou príkazu:

# wget -q -O - https://inverse.ca/downloads/GPG_PUBLIC_KEY | sudo apt-key add -

Pred samotnou inštaláciou si aktualizujeme zoznam dostupných balíkov zo vzdialených repozitárov príkazom:

# sudo apt-get update

Na záver spustíme samotnú inštaláciu PacketFence servera príkazom:

# sudo apt-get install packetfence

Po úspešnej inštalácii môžeme pristúpiť cez webové rozhranie na PacketFence server:

https://@ip_packetfence:1443.

Ak nie sme si istý akú IP adresu má náš PacketFence server použijeme nasledujúci príkaz na zistenie IP adresy servera PacketFence:

# ip a

Potom vykonáme tieto kroky:

  1. Konfigurácia siete – musíme zadefinovať aspoň jedno management rozhranie,
  2. Konfigurácia PacketFence – nakonfigurujeme doménové meno, meno servera a tiež nastavíme meno a heslo pred admin účet,
  3. Fingerbank – Fingerbank sa používa na presné identifikovanie zariadení Internetu vecí (IoT). Bez API kľúča pre Fingerbank nebude dostupné profilovanie zariadení v PacketFence,
  4. Potvrdenie – v tomto kroku vidíme všetky heslá, ktoré si môžeme bezpečne uložiť a je potrebné si ich zapamätať. Následne spustíme PacketFence.

Keď sa spustia všetky služby, prebehne automatické presmerovanie administrátorské  webové rozhranie. Toto sa nachádza na  https://@ip_packetfence:1443/. Prihlásime sa menom a heslom, ktoré sme si vytvorili v kroku číslo 2 vyššie.

Podrobnejšie informácie je možné získať aj tu

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.