Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Konfigurácia VideoLAN (VLC) ako streaming server (multicast zdroj)

Ako konfigurovať VLC ako streaming server, ktorý odosiela multicast prevádzku do multicast siete (využívame na cvičeniach z predmetu s problematikou IP multicast).

1. v prvom kroku vyberieme médium, ktoré chceme streamovať

2. Klikneme na stream

vlc1

 

3. Cieľ nastavíme na RTP / MPEG Transport Stream a klikneme na pridať

vlc2

 

4. Nastavíme adresu, port, názov streamu a klikneme na Next.

vlc3

 

5. Pokračujeme kliknutím na Next

vlc4

 

6. Do zátvoriek je potrebné doplniť hodnotu ttl, v našom prípade ttl=127 a klikneme na Stream.

vlc5

 

Klienta pre daný stream nastavíme ako je v článku: Konfigurácia VideoLAN (VLC) klienta odoberajuceho multicast stream

Skupiny: