Menu Zavrieť

Kategória: GNS3

Making a JunOS router installing JunOS 12.3R6.6 olive package inside of qemu FreeBSD under Win 7 64bit

This article explain how to make and install JunOS router using junos 12.3R6.6 olive package (.tgz) installed inside of a Qemu virtual machine running FreeBSD inside. All prepared under Win 7 64bit OS environments. Junos olive package is an original domestic Junos package modified running inside of Olive environment (inside of PC, not router HW).

Making qemu JunOS router installing JunOS 10.1 OLIVE package inside of qemu FreeBSD under Win 7 64bit

This article explain how to make and install JunOS router using junos olive package (.tgz) installed inside of a Qemu virtual machine with FreeBSD running inside, all under Win 7 64bit OS environments. Junos olive package is an original domestic Junos package modified running inside of Olive environment (inside of PC, not router HW).

Zmena preddefinovaného telnet klienta v dynagene za putty

Dynagen obsahuje cmd príkaz, ktorý umožňujú pripojenie na konzolu virtuálnych routrov priamo z jeho príikazového riadku, je to príkaz telnet. Tento príkaz v dynagene spustí preddefinovaného klienta a pripojí ho na lokálny, v net konfigu zadefinovaný port. Vo windows to znamená že sa spustí windows telnet klient. Toto predefinované nastavenie môžeme zmeniť tak, aby bol spúšťaný iný klient, napr. preferované Putty.