Menu Zavrieť

Screen – jednoduché príkazy k ovládaniu

Screen je terminálový multiplexer, ktorý môže značne sprehľadniť a uľahčiť prácu s viacerými terminálovými oknami v prostredí kde GUI rozhranie nie je dostupné (napr. práca na diaľku cez secureshell).

Inštalácia je v prostredí debianu je jednoduchá

apt-get install screen

spustenie programu je príkazom

screen

otvorenie ďlšieho okna sa vykoná stlačením klávesovej skratky (Ctrl spolu so znakom "a", pustiť, a potom kláves "c")

Ctrl+a c

tým sa mi otvorí nové okno a mám možnosť v prvom okne robiť nečo iné ako v ďalšom (napr. editácia, sniffing, spustenie procesu a podobne)

Prepínanie medzi oknami programu screen sa robí skratkou:

Ctrl+a n 

s tým, že ak mám viaceré okná, prepínajú sa dokola, podľa toho koľko krát za sebou skratku stlačím.

Najzákladnejšie ďalšie príkazy sú:

Ctrl+a c  Otvor nové "screen" okno
Ctrl+a k  Zatvor dané okno (Kill)
Ctrl+a w  Vypiš zoznam všetkých okien s ich ID číslom
Ctrl+a 0-9 Choď do okna s číslom.
Ctrt+a n  Choď na ďalšie okno (n-next)
Ctrt+a p  Choď na predošlé okno (p-previous)
Ctrl+a d  Odpoj sa od okna, ale nechaj shell spustený
Ctrl-a Ctrl-\  Ukončí screen
Ctrl-a ?  Zobraz zoznam príkazov a help
Ctrl-a [  pohyb na obrazovke hore (umozni scroll UP/Down cez PgUp PgDown)

Odpojenie a pripojenie k screen

Stlač Ctrl+a d pre odpojenie od screen, vrátiš sa d shell-u

Pripojenie k screen relácii sa vykoná vylistovaním screen relácii príkazom:

 screen -ls
There is a screen on:
    1409.pts-0.debian    (10/02/2012 03:53:30 PM)    (Detached)
1 Socket in /var/run/screen/S-root.

a zadaním

root@debian:# screen -r 1409.pts-0.debian

sa pripojím späť

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.