Menu Zavrieť

SIPp inštalácia a obsluha pre Linux

Tento návod popisuje inštaláciu balíka SIPp, ktorý slúži na testovanie výkonnosti SIP serverov.

 

1. Potrebné súbory a knižnice pre inštaláciu SIPp

apt-get install make gcc g++ build-essential automake autoconf libncurses5-dev libnet1-dev libpcap-dev
        libc6 libssl0.9.8 libssl-dev zlib1g ca-certificates

2. Kompilácia OpenSSL 0.9.8

SIPp pre svoju funkčnosť musí mať nainštalovanú verziu OpenSSL rovnú alebo vyššiu ako 0.9.8, preto je potrebné ju stiahnúť, rozbaliť a skompilovať podľa nasledujúcich krokov:

wget http://www.openssl.org/source/openssl-0.9.8m.tar.gz 
tar xzvf openssl-0.9.8m.tar.gz
cd openssl-0.9.8m
./config -fPIC
make depend
make install
 
ln -s /usr/local/ssl/include/openssl/ /usr/include/openssl/
cd 

3. Kompilácia SIPp

Najskôr je potrebné si stiahnúť SIPp program zo stránky http://sipp.sourceforge.net/ a následne ho rozbaliť:

wget http://downloads.sourceforge.net/project/sipp/sipp/3.1/sipp.3.1.src.tar.gz
tar xzvf sipp.3.1.src.tar.gz
cd sipp.svn/

Pred samotnou kompiláciou je potrebné dopísať do súboru /sipp.svn/scenario.hpp hlavičkový súbor limits.h hneď na začiatok ku ostatným #include súborom:

#include <limits.h>

A nakoniec samotná kompilácia SIPp, kde si treba vybrať požadované využitie SIPp programu a podľa toho ho skompilovať.

 

Bez podpory TLS a autentifikácie:

make

S podporou TLS a autentifikácie:

make ossl

S podporou PCAP prehrávania a bez podpory autentifikácie:

make pcapplay

S podporou PCAP prehrávania a autentifikácie:

make pcapplay_ossl

4. Spustenie SIPp

Program SIPp je spúšťaný z adresára, v ktorom bol skompilovaný (sipp.svn/) a jeho základné spustenie vyzerá nasledovne.

Pre stranu UAC:

root@UAC:~/sipp.svn# sipp -sn uac 158.193.139.84

alebo

root@UAC:~# sipp.svn/sipp -sn uac 158.193.139.84

 Pre stranu UAS:

root@UAS:~/sipp.svn# sipp -sn uas

alebo

root@UAS:~# sipp.svn/sipp -sn uas

SIPp program pre generovanie hovorou sa dá nastaviť pomocou svojich parametrov pri spúštaní, sú to:

-sn         pre výber predvoléneho scenára
-sf         pre výber vlastného scenára
-inf         pre výber hodnôt z externého súboru, pre vloženie do SIP správ v scenáry obsahujúcom kľúčové slová [field0]..
-i          nastavenie lokálnej IP adresy
-p          nastavenie lokálneho portu
158.193.139.84:5060 nastavenie cieľovej IP adresy označujúcej SIP server (pre TLS :5061)
-t          nastavenie transportného protokolu (-t u1 pre UDP, -t t1 pre TCP, -t l1 pre TLS)
-d          nastavenie dĺžky generovanej pauzy pre SIP správy
-r          nastavenie počtu hovorov za sekundu
-m          nastavenie počtu hovorov po koľkých sa má meranie ukončiť
-trace_stat     ukladanie štatistík do .CSV súboru
-trace_rtt      ukladanie metrík do .CSV súboru
-fd         nastavenie frekvencie zápisu štatistík do súboru (hodnota v sekundách)
-rtt_freq      nastavenie frekvencie zápisu metrík do súboru (hodnota pre počet vykonaných hovorov)
-tls_cert      nastavenie mena pre TLS certifikát
-tls_key       nastavenie mena pre TLS privátny kľúč

Všetky ostatné prídavné parametre pre spustenie SIPp sú na http://sipp.sourceforge.net/

 

 

Príklad príkazu pre supstenie SIPp:

SIPp pre UDP transportný protokol a ukaladanie štatistík a metrík do .CSV súboru.

UAC:

sipp -sf /root/uac/uac_s_aut.xml -inf /root/uac/data.txt -i 158.193.139.62 -p 5060 158.193.139.84:5060 -trace_stat -fd 1
   -trace_rtt -rtt_freq 1 -d 5000 -t u1 -r 100 -m 1000

UAS:

sipp -sf /root/uas/uas.xml -i 158.193.139.63 -p 5060 158.193.139.84:5060 -t u1

 

XML scenáre:

Viď príloha stránky.

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.