Menu Close

3 Nastavenie sieťovej karty ATM

3 Nastavenie sieťovej karty ATM

V tejto kapitole si popíšeme ako správne nastaviť sieťovú kartu ATM. Budeme sa venovať hlavne karte ForeSystems ForeRunner LE155 založenej na čipe IDT 77201. Nakoniec si ukážeme možnosť využiť na experimentovanie ovládač atmtcp, ak nemáme k dispozícii sieťovú kartu ATM, ale máme počítač zapojený do siete TCP/IP napr. typu Ethernet, čo je u nás asi najčastejšie zapojenie siete.

 

3.1 Nastavenie sieťovej karty ATM ForeSystems ForeRunner LE155

V kapitole 2 sme si vysvetlili ako skompilovať kernel s podporou protokolov ATM a sieťovej karty ATM ForeRunner LE155. Ovládač sa skompiloval do 3 modulov: idt77105.o, suni.o a nicstar.o. Ovládač suni.o je suni PHY driver (155Mbps). Ovládač idt77105.o je podprorou pre karty s čipom IDT 77105 a kompatibilných. Ovládač nicstar.o je podprou sieťových kariet NICSTAR. Všetky moduly nahráme do kernelu nasledovnými príkazmi

[root@yamir /]# insmod idt77105
[root@yamir /]# insmod suni
[root@yamir /]# insmod nicstar
[root@yamir /]# lsmod
Module         Size Used by
nicstar        25264 12
suni          4080  1 [nicstar]
idt77105        3328  0 [nicstar]
[root@yamir /]#

Kernel vypíše správy o detekovaní príslušného zariadenia – našej ATM karty. Ak všetko prebehlo v poriadku tak by mal byť výpis asi takýto

May 10 20:22:32 atmrouter kernel: PCI: Found IRQ 9 for device 02:01.0
May 10 20:22:32 atmrouter kernel: nicstar0: PHY seems to be 155 Mbps.
May 10 20:22:32 atmrouter kernel: nicstar0: MAC address 00:20:48:5B:54:7A
May 10 20:22:32 atmrouter kernel: nicstar(itf 0): no signal
May 10 20:22:32 atmrouter kernel: nicstar(itf 0): signal lost
May 10 20:22:32 atmrouter kernel: nicstar(itf 0): signal detected again

Teraz už ovládač beží a my sa môžeme pustiť do dalších konfiguračných záludností v kapitole 4.

 

3.2 Použitie ATMTCP ovládača

ATMTCP ovládač použijeme v prípade, že nie sme tými vyvolenými, čo vlastnia ATM kartu. V Linuxe to nie je žiaden problém a tento ovládač nám umožní odtestovať funkcie API ATM i pod sieťou s protokolom TCP/IP, ktorá beží napr. cez Ethernet alebo Token Ring a pod. ATMTCP emuluje ATM zariadenie, ktoré je priamo napojené na vzdialené zariadenie (v atmtcp na VPI/VCI rovno zabudnite!)

Celú vec si ukážeme na malom príklade. Vytvoríme medzi dvoma počítačmi obojsmerné spojenie. Počítače nech sa volajú jozo a fero. Sú zapojené do siete Ethernet s protokolom TCP/IP. Jozo má adresu 132.32.12.2 a fero 132.32.12.43

[root@jozo /]# atmtcp virtual listen

na druhom počítači zadajte

[root@fero /]# atmtcp virtual connect 132.32.12.2

Oba atmtcp zahlásia nejaké správy a kernely oboch počítačov vypíšu správy ako:

May 3 14:13:26 jozo kernel: Link 0: virtual interface 0
May 3 14:13:26 jozo kernel: Link 1: incoming ATMTCP connection 
from 132.32.12.43

a

May 3 14:13:26 fero kernel: Link 0: virtual interface 0
May 3 14:13:26 fero kernel: Link 1: ATMTCP connection to 132.32.12.2

Takto sme sa virtuálne spojili. Oba atmtcp ostanú bežať, ich prerušením sa virtuálne spojenie zruší. K jednému počítaču možno vytvoriť viacero virtuálnych spojení špecifikovaním iného portu (štandartne sa vyberie port 2812). Pri tomto virtuálnom spojení sa neuskutočňujú žiadne prevody cez vrstvu AAL, preto nie je možné prijímať data cez rôzne AAL, iba cez jednu ktorou boli data vyslané.

 

3.3 Súbory v /proc/net/atm

Niektoré informácie o stave ATM podsystému možno vyčítať so súborov v súborovom systéme ‘proc’ v adresári /proc/net/atm.

Súbor /proc/net/atm/devices obsahuje informácie o inštalovaných sieťových zariadeniach ATM. V našom prípade s nainštalovanou sieťovou kartou ForeRunner LE155 vypadá súbor nasledovne

Itf Type  ESI/"MAC"addr AAL(TX,err,RX,err,drop) ...
 0 nicstar 0020485b547a 0 ( 0 0 0 0 0 ) 5 ( 1224 0 1229 0 10 )

Zo súboru sa dajú vyčítať informácie o čísle rozhrania ATM (atm0), popiska typu sieťovej karty, jej ESI – End System Identifier (je to obdoba MAC adresy), a niektoré štatistické údaje, ktoré možno získať aj pomocou nástroja atmdiag.

Ovládač sieťovej karty ponúka navyše stavový súbor o každej inštalovanej karte osobitne. Pre našu jednu kartu ATM boli informácie v súbore /proc/net/atm/nicstar:0. Jeho obsah vypadal takto

Pool  count  min  init  max
Small   32   8   32   64
Large   24   8   24   48
Huge    8   6   8   10
Iovec   48   8   48   80
Interrupt counter: 611

Vidno tu podrobnejšiu štatistiku, ktorá je u každej sieťovej karty karty iná.

Súbor /proc/net/atm/arp obsahuje informácie špecifické pre ATMARP (CLIP) vysvetlenom v ďalších kapitolách.

Príklad súboru /proc/net/atm/arp je

IPitf TypeEncp Idle IP address   ATM address
atm0 SVC LLC  196 192.168.3.100  47.0005.80FFE1000000F20F38
77.0020485B5210.00
atm0 SVC LLC  201 192.168.3.100  47.0005.80FFE1000000F20F38
77.0020485B5210.00

Súbory /proc/net/atm/svc a /proc/net/atm/pvc udržujú výpis všetkých PVC a SVC soketov. Pre oba typy soketov sú vypísané hodnoty VPI a VCI.

Príklad súboru /proc/net/atm/pvc je

Itf VPI VCI  AAL RX(PCR,Class) TX(PCR,Class)
 0  0   5 5     0 UBR     0 UBR
 0  0  16 5     0 UBR     0 UBR

Význam položiek je zaradom: číslo ATM rozhrania, VPI, VCI, typ AAL, PCR (peak cell rate) pre prijímanie, trieda služieb pre prijímanie, PCR pre vysielanie, trieda služieb pre vysielanie.

Príklad súboru /proc/net/atm/svc je

Itf VPI VCI      State   Remote
 0  0  507     CONNECTED 47000580ffe1000000f20f38770020480f3877f0
 0  0  508     CONNECTED 47000580ffe1000000f20f38770020480f3877f0
 0  0  509     CONNECTED 47000580ffe1000000f20f38770020480f3877f0
 0  0  510     CONNECTED 47000580ffe1000000f20f38770020480f3877f0
N/A@f610c200     LISTEN   
N/A@f610c400     LISTEN   
N/A@f75eca00     LISTEN   

Význam položiek je zaradom: číslo ATM rozhrania, VPI, VCI, aktuálny stav SVC, vzdialená ATM adresa kam je SVC pripojený. SVC spojenia s číslom rozhrania 999 sú použité pre špeciálne riadiace účely ako je indikované v stĺpci ‘State’.

Navyše súbor /proc/net/atm/vc ukazuje veľkosti vyrovnávacích pamätí a prídavné vnútorné informácie pre všetky ATM sokety PVC aj SVC.

Príklad súboru /proc/net/atm/vc je

Address Itf VPI VCI  Fam Flags Reply Send buffer   Recv buffer
f75ec400  0  0   5 PVC 0047   0    0/ 65535    0/ 65535
f75ec800  0  0  16 PVC 0047   0    0/ 65535    0/ 65535
f60d3000  0  0  507 SVC 045f   0    0/ 65535    0/ 65535
f610c000  0  0  508 SVC 004f   0    0/ 65535    0/ 65535
f610c600  0  0  509 SVC 045f   0    0/ 65535    0/ 65535
f610c800  0  0  510 SVC 004f   0    0/ 65535    0/ 65535
f610c200 Unassigned  SVC 04d8   0    0/ 65535    0/ 65535
f610c400 Unassigned  SVC 04d8   0    0/ 65535    0/ 65535
f75eca00 Unassigned  SVC 04d8   0    0/ 65535    0/ 65535

 

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.