Menu Close

2 Inštalácia nástrojov ATM

2 Inštalácia nástrojov ATM

 

2.1 Použité balíčky a programové prostredie

Na počítači kde som testoval funkčnosť ATM pre Linux bol nainštalovaný Red Hat Linux verzia 7.2. Kernel som použil priamo z distribúcie, pretože obsahoval v sebe zakompilované všetky ovládače a protokoly potrebné na moje testovanie.

Ďalej som potreboval Linux ATM Tools a interpretátor jazyka Perl (distribúcia Red Hat ho štandartne obsahuje).

Sumarizácia:

 

2.2 Použitý hardvér

Nastavenie a všetky v dokumente uvedené príklady som testoval na počítači v laboratóriu ŽU FRI KIS.

Hardvérová konfigurácia počítača:

 • Pentium-IV 1800 MHz
 • 1 GB RAM
 • 60 GB HDD
 • ATM NIC ForeSystems LE155
 • ATM switch ForeSystems ForeRunner

 

2.3 Konfigurácia kernelu

Mnou použitý kernel verzia 2.4.7-10 bol už skompilovaný v distribúcii Red Hat Linux verzia 7.2. Vo väčšine distribúcií sa linux kernel dodáva s mnohými voľbami už zakompilovanými. V našom prípade boli v kerneli zakompilované všetky ovládače, ktoré budeme na správny beh ATM v linuxe potrebovať.

I napriek tomu si popíšeme voľby ktoré nám linux kernel 2.4.x pre technológiu ATM ponúka. Kernel si môžete stiahnuť z internetu z ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4. Doporučujem si stiahnuť vždy čo najnovšiu verziu, pretože jadro Linuxu sa dynamicky rozvíja, často mení a vylaďuje. Po rozbalení kernelu do adresára /usr/src/linux začneme kompilovať

[root@yamir linux]# cd /usr/src/linux
[root@yamir linux]# make menuconfig
....
...
...

V ponuke

Code maturity level options --->

  [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers

povoľte zakompilovanie ovládačov, ktoré nie sú úplne kompletné alebo sú ešte vo vývoji. ATM v Linuxe je ešte stále experimentálny projekt.

V ponuke voľby

Networking options --->

nájdete podporu jednotlivých protokolov

  [*] Asynchronous Transfer Mode (ATM) (EXPERIMENTAL)
  [*]  Classical IP over ATM (NEW)
  [ ]   Do NOT send ICMP if no neighbour (NEW)
  <M>  LAN Emulation (LANE) support (NEW)
  <M>   Multi-Protocol Over ATM (MPOA) support (NEW)

Je potrebné ešte špecifikovať ATM sieťovú kartu. Tú si nastavíme vo voľbe

Network device support --->
 .
 .
 .
 ATM drivers --->

  <M> ATM over TCP (NEW)
  < > Efficient Networks Speedstream 3010 (NEW)
  < > Efficient Networks ENI155P (NEW)
  < > Fujitsu FireStream (FS50/FS155) (NEW)
  < > ZeitNet ZN1221/ZN1225 (NEW)
  <M> IDT 77201 (NICStAR) (ForeRunnerLE) (NEW)
  [*]  Use suni PHY driver (155Mbps) (NEW)
  [ ]  Use IDT77015 PHY driver (25Mbps) (NEW)
  < > IDT 77252 (NICStAR II) (NEW)
  < > Madge Ambassador (Collage PCI 155 Server) (NEW)
  < > Madge Horizon [Ultra] (Collage PCI 25 and Collage PCI 155 Client)
  < > Interphase ATM PCI x575/x525/x531 (NEW)
  < > FORE Systems 200E-series (NEW)

Ako vidno, Linux podporuje niekoľko najčastejšie používaných ATM sieťových kariet. My sme použili kartu od firmy ForeSystems založenú na čipe IDT 77201 s rýchlosťou 155Mbps.

Ak sa podpora protokolu a/alebo ovládača dá zakompilovať ako modul, voľte radšej kompiláciu voľby ako modulu. Pri experimentovaní potom budete môcť s modulom flexibilnejšie pracovať.

Všimnite si voľbu “ATM over TCP (NEW)”. Tento ovládač emuluje funkcie karty ATM. Nemusíte mať ATM sieťovú kartu, aby ste mohli experimentovať s funkciami ATM pod Linuxom. Bude vám stačiť sieť ethernet a protokol TCP/IP. Ovládač je pre experimentálne použitie a v žiadnom prípade nenahradzuje funkcie ATM.

Poznámka pre skúsenejjších:
Ovládač IDT 77201 obsahuje niekoľko konfiguračných možností, ktoré nie sú prístupné cez ponuku pri kompilácii kernelu. Voľby môžete upraviť ručne v súbore drivers/atm/nicstar.h. Ak neviete čo robíte, radšej sa v súbore moc nevŕtajte. 🙂

Viac podrobností ako konfigurovať a kompilovať kernel nájdete v príručkách dodávaných priamo so zdrojovým kódom kernelu Linux v adresári Documentation.

 

2.4 Inštalácia ATM Tools

Balíčky ATM Tools sú dostupné aj ako zdrojové kódy aj ako skompilované binárne balíčky .rpm alebo .deb pre distribúcie Red Hat Linux a Debian Linux. Ja som použil už skompilovaný binárny balíček linux-atm-2.4.0-1.i386.rpm.

 

2.4.1 Inštalácia RPM balíčka

Balíček nainštalujete príkazom

[root@yamir /]# rpm -ivh linux-atm-x.x.x-y.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:linux-atm       ########################################### [100%]
[root@yamir /]#

 

2.4.2 Inštalácia zo zdrojových kódov

Zdrojový kód balíčka rozbaľte príkazom

[root@yamir /]# cd /root/src
[root@yamir /]# tar xvzf linux-atm-x.x.x.tar.gz
[root@yamir /]#

Do adresára linux-atm-x.x.x/ sa rozbalí adresárová šrutuktúra

  doc/
     Dokumentácia (obsahuje HOWTO) v SGML DocBook formáte

  src/sigd/
     UNI 3.0, UNI 3.1, a UNI 4.0 signalizačný démon: atmsigd

  src/saal/
     Signalizačná AAL knižnica (SSCOP, SSCF a SAAL)

  src/qgen/
     Q.2931-style message handling

  src/ilmid/
     ILMI démon registrujúci ATM adresu: ilmid

  src/maint/
     Podprorné programy ATM: atmaddr, atmdiag, atmdump, atmloop,
     atmtcp, enitune, esi, sonetdiag, saaldump a zntune

  src/test/
     Testovacie programy: align, aping, aread, awrite, br, bw, isp,
     ttcp_atm, window

  src/arpd/
     ATMARP démon a nástroje: atmarp, atmarpd

  src/led/
     LAN Emulation démon: zeppelin

  src/lane/
     LAN Emulation servery: bus, lecs, les

  src/mpoad/
     Multi-Protocol Over ATM démon: mpcd

  src/debug/
     Ladiace nástroje: delay, ed, encopy, endump, svctor, zndump
     a znth

  src/lib/
     Knižnice pre démony a aplikácie

  src/man/
     Rôzne manuálové stránky

  src/extra/
     Extra balíčky a RPM spec súbory

  src/config/
     Príklady konfiguračných a .rc súborov a inicializačných 
     skriptov

  src/switch/
     Nástroje pre podporu funkcie switcha (vo vývoji)

Rozbalené ATM Tools skompilujete nasledovnými príkazmi

[root@yamir linux-atm-x.x.x]# cd linux-atm-x.x.x
[root@yamir linux-atm-x.x.x]# ./configure
...
[root@yamir linux-atm-x.x.x]# make
....
[root@yamir linux-atm-x.x.x]# make install
.....
[root@yamir linux-atm-x.x.x]#

 

2.4.3 Extra balíčky

Extra balíčky pre ATM sú v distribúcii ATM Tools v adresári src/extra. Niektoré základné programy, ktoré súvisia s ATM nie sú distribuované priamo s ATM Tools. Existujú pre ne patche rozširujúce ich funkcionalitu aj na prostredie ATM. V súčasnosti sú k dispozícii:

tcpdump
Nástroj vypisujúci prevádzku na sieti (vylepšený pre ATM)

ANS
ATM name service (služba prekladu ATM adries na IP a späť). ANS je založený na DNS serveri BIND verzia 4.9.5. Adresár src/extra obsahuje aj skripty na jednoduchšie nakonfigurovanie ANS a konverziu /etc/hosts.atm na formát súboru ANS.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.