Menu Zavrieť

Konfigurácia LECS servera

 Príklad LECS Konfiguračného súboru


POZNÁMKA:

LEC – LAN Emulation Client (Klient emulovanej LAN)
LECS – LAN Emulation Configuration Server (configuračný server emulovanej LAN)
LES – LAN Emulation Server (server emulovanej LAN)
BUS – Broadcast and Unknown Server
MTU – Maximum Transmision Unit – (Maximálna prenosová jednotka)

UPOZORNENIE : Nepokúšajte sa editovať existujúci funkčný LECS konf. Súbor bez jeho zálohovania.

Nesprávna modifikácia môže spôsobiť stratu komunikácie medzi jedným alebo viacerými účastníkmi definovanej ELAN.

 

POZNÁMKA: Detailnejší popis konfiguračného súboru je opísaný v kapitole 3.6.1

 

Tento príklad LECS konfiguračného súboru definuje tri ELAN siete:

  • default
  • engineering
  • marketing

 

Match.Ordering špecifikácia určuje názvy ELAN v poradí v akom sa eventuálny klienti budú snažiť pripojiť. Defaultné configuračné parametre sú vypísané s ich defaultnými hodnotami. Tieto hodnoty sú aplikované na všetky ELAN v tomto konfiguračnom súbore, pokiaľ nebudú prepísané osobitne pre ELAN alebo klienta.

 

ELAN <code>default</code> je <cite>nakonfigurovaná</cite> aby akceptovala každého klienta, ktorý sa chce pripojiť. ATM adresa default LES je vypísaná v default.Address špecifikácii. Ak je DLE konfigurovaný pre ELAN default , tak potom to musí byť ľubovoľná adresa ktorá dovolí klientom dosiahnuť ktorýkoľvek z DLE peer serverov pre ELAN default.

 

POZNÁMKA: Zaručte výber jednoznačnej ľubovoľnej adresy pre ELAN v sieti. Musí byť jedinečná prvými 19 bytmi.

 

ELAN engineering má prepísanú defailtnú Maximum_Frame_Size na veľkosť 4544 bytov. Teda táto veľkosť snímku je aplikovaná len na prenos na v engineering ELAN. Default a marketing ELAN siete pokračujú v používaní štandardnej hodnote veľkosti snímku 1516 bytov.

 

Dva LECs, ktorých MAC adresy sú 002048080011 and 0020481020ef, sú identifikovaný ako akceptovateľný klienti pre engineering a marketing ELAN siete.

#
# The search ordering of elan names
#
Match.Ordering: default, engineering, marketing
#
# the default configuration parameters
#
.Control_TimeOut: 120
.Maximum_Unknown_Frame_Count: 1
.Maximum_Unknown_Frame_Time: 1
.VCC_TimeOut_Period: 1200
.Maximum_Retry_Count: 1
.Aging_Time: 300
.Forward_Delay_Time: 15
.Expected_LE_ARP_Response_Time: 1
.Flush_TimeOut: 4
.Path_Switching_Delay: 6
.Multicast_Send_VCC_Type: Best Effort
.Connection_Complete_Timer: 4
.LAN_Type: Ethernet/IEEE 802.3
.Maximum_Frame_Size: 1516
.ShortCut_Protocols:IP
.ShortCut_Threshold:10/1
.Resolution_Initial_Retry_Time:5
.Resolution_Maximum_Retry_Time:40
.Resolution_Hold_Down_Time:160
.MPOA_KeepAlive_Time:10
.MPOA_KeepAlive_Lifetime:35
.Resolution_GiveUp_Time:40
.Resolution_Default_Holding_Time:1200
.IP_Flows: 0.0.0.0/0 202.19.88.0/24 \
TCP 0 23 \
20/1 1/600 0/1 \
0x0 UBR 10000
#
# Parameters for the default elan
#
default.Address: C5.0005.80.ffe100.0000.f21a.21b8.0097036324b2.25
default.Accept: XX.XXXX.XX.XXXXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXXXXXXXXXX.XX
#
# Parameters for elan: engineering
#
engineering.Address:C5.0005.80.ffe100.0000.f21a.01b9.0020480605b2.11
engineering.Accept: 002048080011 , 0020481020ef
engineering.Maximum_Frame_Size: 4544
#
# Parameters for elan: marketing
#
marketing.Address: C5.0005.80.ffe100.0000.f21a.01b9.0020480605b2.21
marketing.Accept: 002048080011 , 0020481020ef
#
 

Spustenie LAN Emulačných služieb

 

LAN emulačné služby obsahujú LECS a LES/BUS. Kedykoľvek bola LECS konfiguračná databáza modifikovaná, tak tieto služby musia byť spustené aby boli prístupné pre použitie LECs. Pri použití ForeThought 5.0 alebo vyššej verzie musia byť LES/BUS služby spustené na tom istom zariadení.

 

POZNÁMKA: LANE služby bežiace na switchi sú zhodné s LANE 2.0, ale LANE klienti bežiaci na switchi sú zhodné s LANE 1.0.

 

Spustenie LECS

 

Akonáhle bol LECS konfiguračný súbor modifikovaný, potrebujete obnoviť LECS konfiguračnú databázu, ktorú ste vytvorili niekde inde a uložiť ju na switch, ktorý sa chystá spustiť LECS.

 

  1. Použite nasledujúci AMI príkaz na obnovu súboru:

configuration lane lecs get <host>: <remotefile> [ <localfile>]
Napríklad : (configuration lane lecs get 198.29.22.46:lecs.cfg)

 

  1. Ak ste obnovili súbor LECS konfiguračnej databázy, použite nasledujúci AMI príkaz na spustenie LECS služby na switchi:

conf lane lecs new <LECS Selector byte (HEX)> [-db <LECS database file>]\[-default <LES atm address>] [ <LECS-wka> | none]

 

Napríklad na spustenie LECS služby použitím -db prepínača a použitím ATM forum well-known adresy:

configuration lane lecs new 0x0c -db lecs.cfg

POZNÁMKA: Ak chcete použiť inú adresu, ako ATM Forum´s adresu, mali by ste ju dať na koniec príkazu. Ak chcete vypnúť well-known adresu tak, aby LECS mohol byť kontaktovaný len aktuálnou adresou switchu (so selektorovým bytom), napíšte none na koniec príkazu.

 

  1. Použite nasledujúci AMI príkaz na overenie, že LECS bol spustený a beží:

 

configuration lane lecs show
Index AdminStatus OperStatus Selector WKA Database
1 up up 0x0c atm-forum lecs.cfg

 

Pole OperStatus ukazuje up, čo znamená že LECS beží. Teraz musíte spustiť DLE peer servre ako je popísané v ďalej.

 

POZNÁMKA: Ak použijete inú adresu ako je ATM Forum´s adresa, pole WKA bude ukazovať other a adresa bude zobrazená nižšie. Ak vypnete well-known adresu, tak WKA bude ukazovať none.

POZNÁMKA: Ak použijete -default voľbu, potom LES adresa bude zobrazená pod týmto záznamom v položke nazvanej Default LES.

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.