Menu Zavrieť

Kategória: ATM

Asynchronous Transfer Mode

Moloch upgrade

Moloch Upgrade

  • Autori: Tomáš Mokoš, Miroslav Kohútik

Upgrade Molocha na najnovšiu verziu nie je možný z akejkoľvek verzie. Pri starších verziách vyžaduje postupnú inštaláciu novších verzií v presnom poradí.

Upgrade na Moloch 1.1.0

Najstaršia verzia Molocha, ktorú sme mali nasadenú bola verzia 0.50.
Upgrade Molocha z verzie 0.50 na verziu 1.0 a vyššie vyžaduje vzhľadom na veľké zmeny reindexovanie všetkých session dát. Reindexoanie sa deje na pozadí a preto po upgrade chvíľu trvá, kým je server znova online.