Menu Zavrieť

Inštalácia OpenStack pomocou Packstack

Autor: Samuel Stoličný, ASI FRI.

Packstack je nástroj, ktorý využíva Puppet moduly na automatické nasadenie rôznych častí OpenStack cloudu na jeden alebo viac serverov cez SSH. Momentálne sú podporované iba CentOS, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) linuxové distribúcie a ich kompatibilné deriváty. Je to dobrá voľba, keď sa inštaluje OpenStack pre POC alebo keď majú byť všetky služby nainštalované na jednej fyzickej inštancii. Packstack deklaratívne definuje prostriedky OpenStacku a nastavuje rozumné predvolené hodnoty pre všetky nastavenia, ktoré sú nevyhnutné na jeho inštaláciu. Nastavenia je možné pozrieť alebo upraviť v súbore zvanom answerfile. Podľa RDO komunity sú minimálne požiadavky 16GB RAM, ale podarilo sa vytvoriť OpenStack aj s 8GB RAM bez akýchkoľvek problémov. Ďalšie požiadavky sú aspoň jeden sieťový adaptér a x86-65 procesor s podporou virtualizácie.

Ak plánujete prístup k serveru a inštanciám v externej sieti, je vhodné mať statickú IP adresu na rozhraní s konektivitou do internetu. Postup pre inštaláciu OpenStacku Train pomocou Packstack pre CentOS 7 2009.


  1. Uistíme sa že /etc/environment obsahuje:
LANG=en_US.utf-8
LC_ALL=en_US.utf-8

2. Vypneme / zapneme služby

$ sudo systemctl disable firewalld
$ sudo systemctl stop firewalld
$ sudo systemctl disable NetworkManager
$ sudo systemctl stop NetworkManager
$ sudo systemctl enable network
$ sudo systemctl start network

3. Nainštalujeme potrebné balíky:

$ sudo yum update -y
$ sudo yum install -y centos-release-openstack-train
$ sudo yum update -y
$ sudo yum install -y openstack-packstack

Pred spustením samotnej inštalácie bude treba znížiť verziu balíka pre objavený bug v inštalácií:

yum downgrade leatherman

4. Spustíme inštaláciu:

packstack --allinone --os-neutron-l2-agent=openvswitch --os-neutron-ml2-mechanism-drivers=openvswitch --os-neutron-ml2-tenant-network-types=vxlan --os-neutron-ml2-type-drivers=vxlan,flat --provision-demo=n --os-neutron-ovs-bridge-mappings=extnet:br-ex --os-neutron-ovs-bridge-interfaces=br-ex:eth0

Tento príkaz zabezpečí, že inštancie vytvorené v OpenStacku budú dosiahnuteľné cez ich floating IPs. Ďalej definuje logický názov pre náš externý fyzický L2 segment ako „exnet“. Príkaz tiež pridá „flat“ typ siete do zoznamu typov podporovaných inštaláciou. To je potrebné, ak je sieť vášho poskytovateľa jednoduchá plochá sieť (najbežnejšie nastavenie pre PoC). Ak na externé pripojenie používate VLAN, mali by ste do zoznamu ovládačov typov pridať výraz „vlan“.

5. Vytvoríme externú sieť pomocou Neutron:

neutron net-create external_network --provider:network_type flat --provider:physical_network extnet --router:external

6. Vytvoríme verejnú podsieť s rozsahom a bránou externej siete.

neutron subnet-create --name public_subnet --enable_dhcp=False --allocation-pool=start=192.168.122.10,end=192.168.122.20 --gateway=192.168.122.1 external_network 192.168.122.0/24

7. Získame cirros obraz disku pre vytvorenie POC inštancie:

curl -L http://download.cirros-cloud.net/0.3.4/cirros-0.3.4-x86_64-disk.img | glance image-create --name='cirros image' --visibility=public --container-format=bare --disk-format=qcow2

8. Vytvoríme smerovač a jeho bránu nastavíme na externú sieť:

# neutron router-create router1
# neutron router-gateway-set router1 external_network

9. Vytvoríme privátnu sieť, v rámci nej privátnu podsieť a pripojíme ju pomocou smerovača k externej sieti:

# neutron net-create private_network
# neutron subnet-create --name private_subnet private_network 192.168.100.0/24
# neutron router-interface-add router1 private_subnet

Následne môžeme vytvoriť testovaciu inštanciu, najjednoduchšie cez webové rozhranie Horizon, pomocou ktorej budeme testovať hybrid-cloudové riešenie.
CirrOS je minimalistická linuxová distribúcia, ktorá bola navrhnutá na použitie ako testovací obraz na cloudoch ako je OpenStack.

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.