Menu Zavrieť

GNS3 – inštalácia v klient-server nasadení

— Inštalácia a používanie GNS3 —

Autor: Andrej Šišila, Slavomíra Kureková – študenti odboru ASI (Aplikované sieťové inžinierstvo) – KIS FRI UNIZA – 2016/17

GNS3 podporuje dve verzie architektúry klient- server tieto verzie sa líšia v type servera a to lokálny a vzdialený server. V projekte 1 sa nám podarilo sfunkčniť verziu, klient – lokálny server. Verzia klient vzdialený server žiaľ nefungovala správne nakoľko do tohto servera nebolo možné vkladať zariadenia.

GNS3 VM ako lokálny server

GNS3 VM je možné spúšťať vnútri VirtualBox-u alebo Vmware. V nižšie uvedenom návode je uvedený import GNS3 VM do VirtualBox-u.

 • Stiahneme si GNS3 VM
  • V našom prípade si stiahneme súbor “GNS3.VM.VirtualBox.1.5.2.zip”, pretože budeme spúšťať GNS3 server vo VirtualBoxe.
  • GNS3 klient aj server musia byť v rovnakej verzii. Keďže používame GNS3 klienta vo verzii 1.5.2, musíme stiahnuť GNS3 VM vo verzii 1.5.2.
 • Rozbalíme archív.
 • Rozbalený súbor importujeme do VirtualBox-u cez “File -> Import Appliance”.
  • Ponecháme predvolené parametre a necháme ju importovať.
  • Po importovaní si otvoríme nastavenia GNS3 VM -> Network.
 • GNS3 VM by mala mať dva sieťové adaptéry – prvý je “Host-only Adapter” a druhý “NAT”.
  • Niekedy (v linuxových distribúciách) vzniknú problémy pri prvotnom spustení GNS3 VM práve s “Host-only” adaptérom, kedy VirtualBox hlási, že ešte žiadny taký adaptér neexistuje.
  • Riešením je vytvorenie takéhoto sieťového adaptéra cez “File -> Preferences -> Network -> Host-only Networks”.
  • Následne klikneme na ikonku zeleného pluska, čím sa vytvorí “Host-only” sieťový adaptér.
  • Teraz môžeme overiť, či sa tento adaptér správne priradil ku GNS3 VM v jej nastaveniach.
 • Uložíme nastavenia.
 • Otvoríme GNS3 klienta (ako používateľ – nie je potrebné spúšťať ho ako root).
  • Ak sa nám zobrazila úvodná obrazovka s výberom servera,
   • zaškrtneme voľbu “GNS3 VM” -> Next.
   • Vyberieme také parametre GNS3 VM servera, aké sme zvolili pri nastavovaní GNS3 VM vo Virtual-Box-e.
  • Ak sa nám ale úvodná obrazovka s výberom servera nezobrazila
   • klikneme na “Edit -> Preferences -> Server -> GNS3 VM server”.
   • V časti Virtualization software si vyberieme “Virtualbox” a ako “VM name” si vyberieme virtuálny stroj s názvom “GNS3 VM”.
 • Počkáme, kým sa GNS3 VM nespustí.
 • Otvoríme internetový prehľadávač a zadáme doň adresu “192.168.56.101:3080”, kde IP adresa je uvedená v GNS3 VM v časti “Information” (prvá možnosť). Prostredníctvom tohto web-rozhrania vieme pridávať do GNS3 VM zariade-nia.

  Poznámka: Aby GNS3 VM server fungoval, musí byť tiež aktívny (zaškrtnutý) aj lokálny server.
Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.