Menu Zavrieť

Kategória: Nástroje

Zabbix 4.0 – Inštalácia

Zabbix 4.0 – Inštalácia

  • Autor: Miroslav Kohútik
  • Operačný systém : Ubuntu 16.04

Tento návod obsahuje jednotlivé kroky inštalácie Zabbixu verzie 4.0 na operačnom systéme Ubuntu 16.04.

Zabbix je bezplatný open-source monitorovací software. Dokáže monitorovať množstvo metrík ohľadom stavu spravovanej siete a v nej sa nachádzajúcich zariadení a služieb (vrátane virtuálnych zariadení).