Menu Zavrieť

Zabbix 4.0 – Inštalácia

Zabbix 4.0 – Inštalácia

  • Autor: Miroslav Kohútik
  • Operačný systém : Ubuntu 16.04

Tento návod obsahuje jednotlivé kroky inštalácie Zabbixu verzie 4.0 na operačnom systéme Ubuntu 16.04.

Zabbix je bezplatný open-source monitorovací software. Dokáže monitorovať množstvo metrík ohľadom stavu spravovanej siete a v nej sa nachádzajúcich zariadení a služieb (vrátane virtuálnych zariadení).

Zabbix využíva služby webového servera apache, SQL databázy (v našom prípade MySQL) a jazyk PHP na zobrazenie webového rozhrania.
Pred inštaláciou samotného Zabbixu si najprv nainštalujeme spomenuté komponenty.

Aktualizujeme zoznam dostupných balíčkov pre APT a nainštalujeme si postupne apache server, MySQL server, jazyk PHP a jeho potrebné komponenty

sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-php
sudo apt-get install mysql-server
sudo apt-get install php php-mbstring php-gd php-xml php-bcmath php-ldap php-mysql

Teraz ešte musíme manuálne nastaviť časovú zónu v konfiguračnom súbore PHP, ktorý sa nachádza v /etc/php/VERZIA_PHP/apache2/php.ini. Nájdeme v ňom sekciu [Date] a nastavíme parameter date.timezone podľa časovej zóny, v ktorej sa nachádzame. Zoznam platných časových zón nájdeme tu.
nastavenie časovej zóny v php.ini

Stiahneme a nainštalujeme si balíček s konfiguračnými súbormi APT repozitára a znovu aktualizujeme zoznam dostupných balíčkov. My sme použili operačný systém Ubuntu 16.04, pre inštaláciu na Ubuntu 14.04 treba nahradiť v príkazoch reťazec „xenial“ reťazcom „trusty“ a pre Ubuntu 18.04 reťazcom „bionic“.

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.0-2+xenial_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_4.0-2+xenial_all.deb
sudo apt-get update

Nainštalujeme centrálny komponent Zabbix server a Zabbix frontend na zariadení, na ktorom chceme zbierať monitorovacie dáta

sudo apt-get install zabbix-server-mysql
sudo apt-get install zabbix-frontend-php

Vytvoríme MySQL Databázu a používateľa pre Zabbix. Prvým príkazom vstúpime do príkazového riadku MySQL, zvyšné tri sú MySQL príkazy.

mysql -u root -p
create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by '<password>';
quit;

Naimportujeme inicializačné dáta do databázy:

zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/create.sql.gz | mysql - uzabbix -p zabbix

Otvoríme konfiguračný súbor Zabbixu a doplníme doňho nasledujúce riadky. V poslednom riadku namiesto napíšeme heslo, ktoré sme nastavili pre MySQL databázu.

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
    DBHost=localhost
    DBName=zabbix
    DBUser=zabbix
    DBPassword=<password>

Zapneme Zabbix server

sudo systemctl start zabbix-server.service

Ak chceme aby sa Zabbix spustil pri zapnutí systému použijeme nasledujúci príkaz

update-rc.d zabbix-server enable

Reštartujeme Apache web server

sudo systemctl restart apache2.service

Teraz by sme už mali mať prístupné webové rozhranie Zabbixu na adrese http://IP_ADDRESS_OF_INTERFACE/zabbix/.

Nainštalujeme a spustíme Zabbix agenta na všetkých zariadeniach, ktoré chceme monitorovať

sudo apt-get install zabbix-agent
sudo systemctl start zabbix-agent.service

Zdroj:

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.