Menu Zavrieť

Kategória: Monitoring, Manažment, Meranie

Zabbix 4.0 – Inštalácia

Zabbix 4.0 – Inštalácia

  • Autor: Miroslav Kohútik
  • Operačný systém : Ubuntu 16.04

Tento návod obsahuje jednotlivé kroky inštalácie Zabbixu verzie 4.0 na operačnom systéme Ubuntu 16.04.

Zabbix je bezplatný open-source monitorovací software. Dokáže monitorovať množstvo metrík ohľadom stavu spravovanej siete a v nej sa nachádzajúcich zariadení a služieb (vrátane virtuálnych zariadení).

Monitorovanie servera s elastic stack

Monitorovanie servera s Elastic Stack

  • Autor: Miroslav Kohútik
  • Verzia Elastic Stack: 6.7.0
  • Operačný systém : Ubuntu 16.04

Elastic Stack je skupina produktov od spoločnosti Elastic postavených okolo databázy Elastisearch, ktoré sú navrhnuté na prácu s dátami z akéhokoľvek zdroja.

V tomto článku si ukážeme ako monitorovať stav služby Elasticsearch a záťaž servera za použitia služieb Elastic Stack.