Menu Close

Author: palo73

How to kill ESET AV process

Eset AV sometimes prevents to run and install some applications, for example microtorrent client or virtualbox extension pack. If the AV pausing does not help, there is an option to kill the AV process using a standard way (using the task manager). However, Eset AV has enabled by default a Self-defense feature preventing to do that.

Therefore to be able to kill the process this feature has to be disabled. To do that follow:

Display CCNA curriculums locally

Once if we are allowed download zipped version of ccna curriculum (for example as an netacad instructor) we should be able run them locally without web server need. However there is a problem to display these curriculums by default as it contain embeded flash animation. This problem persists in different browsers (firefox, chrome, epiphany) for example.

5 Signalizácia v ATM

5 Signalizácia v ATM

 

5.1 Súbor hosts pre ATM

ATM adresa je dlhá 20 bajtov, preto jej používanie je pri narábaní s ATM sieťov nepohodlné. Mnohé z nástrojov sady ATM Tools podporujú okrem číselných adries aj priamo napísané meno počítača. Mapovanie medzi ATM adresou a jeho menom je definované v súbore /etc/hosts.atm. Formát tohto súboru je rovnaký ako pre súbor /etc/hosts