Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Peter Smitka - QoS architecture design in IP telephonyDiplomová práca sa zaoberá QoS sieťovými mechanizmami na zabezpečenie kvality IP telefónnych hovorov v zmiešaných sieťach. Popisuje možnosti zabezpečenia, ich praktickú konfiguráciu a taktiež testuje ich účinnosť na testovacej sieti zostavenej v laboratóriu. 

AttachmentSize
File 2007-DP - Smitka.pdf2.5 MB