Menu Zavrieť

Inštalácia a základné nastavenie Asterisk servera

Inštalácia a základné nastavenie Asterisk servera

Ako verzia asterisku bola zvolená verzia 1.8.0, ktorá je najnovšou stabilnou verziou. Navyše disponuje podporou TLS a SRTP. Návod je platný pre debian-like systémy ( Debian 5 Lenny a Ubuntu 10.04 LTS). Oba tieto systémy obsahujú asterisk vo svojich repozitároch. Avšak nie spomínanú verziu
1.8.0.

Inštalácia nutných a doporučených balíkov

Nástroje potrebné na samotnú kompiláciu:

apt-get install gcc g++ make libncurses5-dev

Doporučuje sa naištalovať aj kryptografické nástroje, ktoré môžu byť neskôr použité:

apt-get install openssl libssl-dev

Pre potrebu SRTP je treba stiahnuť príslušný balík zo stránky
http://srtp.sourceforge.net/download.html
 

a stiahnutie samotného Asterisk servera

wget http://downloads.digium.com/pub/asterisk/releases/asterisk-1.8.0.tar.gz

Konfigurácia, kompilácia, inštalácia

Rozbalenie archívu

tar xzvf asterisk-1.8.0.tar.gz

Zmena adresára

cd asterisk-1.8.0

Samotná konfigurácia

./configure

Ak konfigurácia prebehla v poriadku môžeme prejsť k samotnému kompilovaniu. Je veľmi vhodné ( avšak nepovinné ) spustiť voľbu „menuselect“ v ktorom si môžeme zvoliť potrebné moduly ( napr. TLS či SRTP). Výber daných modulov

make menuselect

Z daného menu si môžeme vybrať množstvo modulov. Pre potrebu TLS a SRTP je nutné mať vybrané moduly res crypto a res srtp (tieto voľby sú k dispozícii len ak sme naištalovali aj  doporučné balíky pre podopru TLS či SRTP) v položke Resources modules. Ak máme vybraté dané moduly tak môžeme spustiť samotnú kompiláciu.

V závislosti od daného PC môže táto operácia trvať niekoľko minút. Ak je asterisk úspešne skompilovaný môžeme pristúpiť ku samotnej inštalácii.
Inštalácia

make install

Po úspešnej inštalácii je vhodné spustiť príkazy, ktoré zaistia vytvorenie vzorových konfiguračných súborov a spúšťanie po štarte systému.

make samples
make config

Základná konfigurácia

Základne príkazy na spustenie, zastavenie, restartovanie a pripojenie sa na asterisk server
 

  • asterisk -vvvci -> spustenie asterisk servera (na spustenie stači aj príkaz asterisk, dané parametre slúžia na lepšiu diagnostiku)
  • /etc/init.d/asterisk start|stop|reload -> spustenie|zastavenie|restartovanie asterisk servera pomocou deamona
  • asterisk -rvvv -> pripojenie sa na asterisk server.

Po pripojení na sever sa nám objaví prompt asterisk servera *CLI. K základným príkazom
patria:

  • reload -> reštartovanie servera nutné spraviť po každej zmene v konfiguračných súboroch.
  • sip show settings -> zobrazí nastavenia sip protokolu.
  • sip show peers -> zobrazí prihlasených uživateľov na servery.

Ku zakladným konfiguračným súborom patria /etc/asterisk/sip.conf a /etc/asterisk /extensions.conf.

/etc/asterisk/sip.conf

Obsahuje nastavenia sip protokolu.Treba si uvedomiť, že každá sekcia sa môže nachádzať len raz v danom súbore a sekcia „general“ musí byť ako prvá. Príklad jednoduchého sip.conf s využitím templatov.

[general]
tcpenable=yes ;povolenie tcp prenosu
tcpbindaddr=0.0.0.0 ;pocuvanie na all interface
udpbindaddr=0.0.0.0
allowoverlap=no
context = skuska ;context pre smerovanie hovorov
bindport=5060 ;port na ktorom pocuva server
srvlookup=yes
disallow=all ;najskor zakazeme all kodeky
allow=ulaw ;povolime ktore chceme
allow=gsm
language=en 


;Ukazka template
[my-codecs](!) ; template pre moje kodeky
disallow=all
allow=ilbc
allow=g729
allow=gsm
allow=g723
allow=ulaw


[common](!) ; template pre vsetkych hostov
type=friend
context=skuska
host=dynamic
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=g723
allow=g729
dtmfmode=rfc2833 


;definovanie uzivatelov
[1000](common) ;odkazujeme sa na spolocny template
username=1000 ;meno
secret=1000 ;heslo

[1001](common)
username=1001
secret=1001

/etc/asterisk/extensions.conf

Tento konfiguračný súbor realizuje samotné smerovanie hovorov. Pre náš prípad stačí pridať nakoniec súboru:

;nasledovne smerovanie zabezpeci ze ak sa vytocime 1000@server tak sa zovalo uzivatel 1000 ; identicky pre 1001

[skuska] ;kontext definovany v sip.conf
exten => 1000,1,Ringing ;zapis je ako exten => cislo,priorita,akcia
exten => 1000,2,Dial(SIP/1000)
exten => 1001,1,Ringing
exten => 1001,2,Dial(SIP/1001)

 

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.