Menu Zavrieť

Kategória: Záverečné práce

Bachelor’s degree and Master’s degree theses

Andrej Krivulčík – Integrovaný portál o sieťových technológiách s použitím CMS

Cieľom mojej bakalárskej práce je analyzovať možnosti, navrhnúť a vytvoriť riešenie internetového portálu zameraného na správu obsahu o sieťových technológiách. Portál má byť postavený na internetovom CMS systéme, ktorý bolo treba vybrať s ohľadom na požiadavky kladené na funkčnosť portálu. Okrem určenia potrebných prostriedkov a ich nasadenia bolo úlohou aj vytvoriť niekoľko grafických návrhov pre nasadenie na portáli.