Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

ForeRunner LE155

ATM prepínač, ATM switch, 12x 155Mbps, UTP

Konfigurácia LES/BUS serverov.

Štart DLE LES/BUS Peer serverov

POZNÁMKA:
LEC - LAN Emulation Client (Klient emulovanej LAN)
LECS - LAN Emulation Configuration Server (configuračný server emulovanej LAN)
LES - LAN Emulation Server (server emulovanej LAN)
BUS - Broadcast and Unknown Server
MTU - Maximum Transmision Unit - (Maximálna prenosová jednotka)

Konfigurácia LECS servera

 Príklad LECS Konfiguračného súboru


POZNÁMKA:

LEC - LAN Emulation Client (Klient emulovanej LAN)
LECS - LAN Emulation Configuration Server (configuračný server emulovanej LAN)
LES - LAN Emulation Server (server emulovanej LAN)
BUS - Broadcast and Unknown Server
MTU - Maximum Transmision Unit - (Maximálna prenosová jednotka)

Syndicate content