Menu Zavrieť

Konfigurácia LES/BUS serverov.

Štart DLE LES/BUS Peer serverov

POZNÁMKA:
LEC – LAN Emulation Client (Klient emulovanej LAN)
LECS – LAN Emulation Configuration Server (configuračný server emulovanej LAN)
LES – LAN Emulation Server (server emulovanej LAN)
BUS – Broadcast and Unknown Server
MTU – Maximum Transmision Unit – (Maximálna prenosová jednotka)

LES a BUS služby musia byť spustené pre ELAN. Tento príklad predpokladá, že opužívate DLE, preto musíte zadať jednoznačnú ľubovoľnú adresu (ktorá je jedidečná svojimi prvými 19 bytmi) pre LECs aby mohol kontaktovať LES a adresu každého z DLE peer serverov.

1. Pre štart služieb, použite nasledovný AMI príkaz na switchi, ktorý spustí jeden s peer serverov:

conf lane les new \
[-bus ]\
[-type (ethernet | token-ring)] \
[-mtu (1516 | 1580 | 4544 | 9234 | 18190)] \
[-secure wka | < LECS ATM Address>] \
[-registertlvs (enable | disable)] \
[-elanid ] \
[-segid ] \
[-fwdarp (enable | disable)] \
[-anycast < LES Anycast ATM Address>]\
[-peers ...]

Napríklad, môžete zadať niečo nasledovné:

conf lane les new 90 engineering -anycast
c5.0005.80.ffe100.0000.f21a.3596.0020481a3596.f0 -peers
47.0005.80.ffe100.0000.f21a.10bb.0020481a10bb.90
47.0005.80.ffe100.0000.f21a.3552.0020481a3552.10
47.0005.80.ffe100.0000.f21a.3218.0020481a3218.44

POZNÁMKA: Tento príkaz vytvorí co-located LES a BUS použitím jednoduchého AMI príkazu. Nemôžete vytvoriť BUS oddelene použitím ForeThought 5.0 alebo vyššímm. Príkazy conf lane bussú použiteľné len pri zabezpečení spätnej kompatibility so switchami, ktoré bežia na skorších verziách ForeThought softéru.

POZNÁMKA: Ak nie je zadaný typ ELAN, switch predpokladá Ethernet a používa veľkosť MTU 1516. Ak je použitý ako typ Token Ring ale nie je zadaná veľkosť MTU, použije sa veľkosť 4544.

POZNÁMKA:Musíte zadať adresu každého z DLE peer serverov keď štarujete DLE. Ak chcete 4 peers, tak všetky štyri musia byť nakonfigurované s adresami ostatných troch peers tak ako ich vlastná LES adresa. Ak chcete pridať nové peers do yoynamu, môžete použiť príkaz:conf lane les peeradd

2. Použite nasledovná AMI príkaz na overenie, že LES a BUS boli naštartované a bežia:

configuration lane les show

Admin Oper Les ELAN ELAN
Index State State Sel Type MTU Name SECURE FwdTLVs FwdARPs ID
1 up up 0x90 ethernet 1516 engineering disable enable disable 100
LES : 0x47.0005.80.ffe100.0000.f21c.10bb.0020481c10bb.10
BUS : 0x47.0005.80.ffe100.0000.f21c.10bb.0020481c10bb.10 (Co-Located)
: c5000580ffe1000000f21c10bb0020323c10bb10 (ANYCAST)
LECS :0xc5.0079.00.000000.0000.0000.0000.00a03e000001.00
PEER :0x47.0005.80.ffe100.0000.f21c.10bb.0020481c10bb.10
PEER :0x47.0005.80.ffe100.0000.f21c.10bb.0020481a42bb.10
PEER :0x47.0005.80.ffe100.0000.f21c.10bb.0020482a55a0.70

Položka OperStatus ukazuje Up, čo znamená, že LES aj BUS bežia.

3. Nakonfigurujte DLE peer servere otvorením AMI session na jednom z ostatných switchov, ktoré budú bežať ako DLE peer server a zadajte niečo podobné:

conf lane les new 10 engineering -anycast
c5.0005.80.ffe100.0000.f21a.3596.0020481a3596.f0 -peers
47.0005.80.ffe100.0000.f21a.3552.0020481a3552.10
47.0005.80.ffe100.0000.f21a.10bb.0020481a10bb.90
47.0005.80.ffe100.0000.f21a.3218.0020481a3218.44

4. Otvorte AMI session na treťom switchi, ktorý bude bežať ako DLE peer server a zadajte niečo podobné:

conf lane les new 44 engineering -anycast
c5.0005.80.ffe100.0000.f21a.3596.0020481a3596.f0 -peers
47.0005.80.ffe100.0000.f21a.3218.0020481a3218.44
47.0005.80.ffe100.0000.f21a.10bb.0020481a10bb.90
47.0005.80.ffe100.0000.f21a.3552.0020481a3552.10

Akonáhle boli všetky peers vytvorené, použite príkaz conf lane les show advanced na overenie, že peers boli spojené s každým ako point-to-point a point-to-multipoint.

Štart LECs a pripojenie ELAN

Teraz, akonáhle boli ELAN služby spustené, môžete LECs pripojiť k ELAN, ktorú ste vytvorili.

POZNÁMKA: Softvér switchu umožňuje len vytvoriť len inštanciu LEC na switchi. Na vytvorenie inštancie LEC na hoste musíte použiť ForeRunner VLAN Manager alebo použiť ForeRunner host adaptér.

POZNÁMKA: LEC vytvorený na switchi sa nemôže pripojiť na Token Ring ELAN. Môže sa len pripojiť na Ethernet ELAN.

1. Na štart LEC, ktorý sa pokúsi pripojiť na ELAN, použite nasledovný AMI príkaz na switchi, ktorý bude LEC:

conf lane lec new
[-ip [-mask ]]
[(wellknown | manual)]
manual mode options: [-lecs ] or [-les ]

 

POZNÁMKA: Odoprúčaná (a defaultná) metóda pre štart LEC je použiť wellknown mód, znamenajúci že LEC sa bude snažiť kontaktovať LECS na "well-known" adrese ako je definovaná ATM Forum´s LAN Emulation štandardmi (47.0079.00.000000.0000.0000.0000.00 A03E000001.00).

Napríklad na štart LEC, ktorý sa pokúsi pripojiť na ELAN nazvanej engeneering, zadajte nasledovné:

configuration lane lec new 2 engineering -ip 192.168.61.25 -mask 255.255.255.0

 

POZNÁMKA: Ak chcete použiť manual mód, musíte zadať LECS adresu, ktorá je iná ako well-known adresa, alebo zadáte LES adresu, čo znamená, že LEC obíde LECS a priamo sa spojí so špecifikovaným LES.

POZNÁMKA: Pri predpise používania DLE, LES adresa, ktorá bude použitá musí byť ľubovoľná adresa DLE peer servera, nie adresa NSAP servera.

2. Skontrolujte, že LEC sa pripojil na ELAN použitím nasledovného AMI príkazu:

configuration lane lec show

Admin Oper
Index Status Status Sel Mode MACaddress IfName ELAN
1 up up 0x02 wellknown 00204815096b el0 engineering
LECS:0x47.0079.00.000000.0000.0000.0000.00a03e000001.00
LES :c000580ffe1000000f21a35960020481a3596f0

Položka OperSatus zobrazuje Up, čo znamená, že LEC sa úspešne pripojil na ELAN.

POZNÁMKA: Ak položka OperSatus zobrazuje Joining, znamená to, že LEC sa stále registruje s ELAN Počkajte pár sekúnd a overte znova. Keď sa tenro proces skončí, položka OperSatus zobrazí Up

Môžete taktiež použiť príkaz conf lane lec show advanced na zobrazenie viacerých informácií o LEC.

3. Potom, ako sa prvý LEC pripojí na ELAN, môžete vykonať rovnaké kroky ako v tejto sekcii na inom switchi na poskytnutie LEC aby bežal na switchi.

Taktiež môžete použiť VLAN Manager alebo host softvéru na pridanie viacerých LECs na túto ELAN. Akonáhle boli všetky LECs pripojené, ELAN je kompletná.

 

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.