Menu Zavrieť

Prepojenie Asterisk a Cisco IP Communicator Skinny protokolom

Použité boli Asterisk 11.8.0, Cisco IP Communicator 7.0.2.0 a aTFTP server 0.7.dfsg-11

Predpokladáme, že používaťeľ má nainštalovaný Asterisk a Cisco IP Communicator.

Communicator potrebuje TFTP server, z ktorého si stiahne konfiguračné súbory, pozadia, zvonenia atď.

Na Debianovských systémoch nainštalujeme TFTP server

apt-get install atftpd

Vytvoríme mu priečinok a pridelíme práva

mkdir tftpboot
chmod 666 tftpboot

Konfiguračný súbor TFTP servera sa nachádza v /etc/default/atftpd Mal by vyzerať nasledovne

USE_INETD=false
OPTIONS="--bind-address <IP_ADRESA> --logfile /var/log/atftpd.log --verbose=5 /home/user/tftpboot"

kde bind-address je adresa, na ktorej server pracuje a posledný parameter je úplná cesta k priečinku TFTP servera. Ak logovací súbor neexistuje, tak ho vytvoríme

touch /var/log/atftpd.log

TFTP server spustíme

service atftpd start

TFTP server musí obsahovať 2 súbory. dialplan.xml a SEPxxxxxxxxxxxx.cnf.xml Dialplan môže vyzerať nasledovne

<DIALTEMPLATE>
<TEMPLATE MATCH="*" Timeout="5"/> <!-- Anything else -->
</DIALTEMPLATE>

SEP súbor je konfiguračný súbor obsahujúci napr. IP adresu ústredne, NTP servera, porty na ktorých počúvajú a i.

Sep súbor musí mať rovnaké meno, ako je meno zriadenia. Meno zariadenia zistíme, ak pravým tlačidlom myši klikneme na

Communicator a v časti Preferences->Network nájdeme "Device name". V našom prípade to je SEP080027B7297B

Ak je ústredňa na IP 192.168.10.1, tak SEP súbor by mohol vyzerať nasledovne

<device xsi:type="axl:XIPPhone">
<devicePool>
<name>Default</name>
<dateTimeSetting>
<name>CMLocal</name>
<dateTemplate>M-D-Y</dateTemplate>
<timeZone>GMT+1 Standard/Daylight Time</timeZone>
<ntps>
<ntp>
<name>130.159.196.118</name>
<ntpMode>Unicast</ntpMode>
</ntp>
</ntps>
</dateTimeSetting>
<callManagerGroup>
<members>
<member priority="0">
<callManager>
<ports>
<ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
</ports>
<processNodeName>192.168.10.1</processNodeName>
</callManager>
</member>
</members>
</callManagerGroup>
<srstInfo>
<name>Enable</name>
<srstOption>Enable</srstOption>
<userModifiable>false</userModifiable>
<ipAddr1>192.168.10.1</ipAddr1>
<port1>2000</port1>
</srstInfo>
<mlppDomainId>-1</mlppDomainId>
<mlppIndicationStatus>Default</mlppIndicationStatus>
<preemption>Default</preemption>
</devicePool>
<loadInformation>P00308000700</loadInformation>
<vendorConfig>
<disableSpeaker>false</disableSpeaker>
<disableSpeakerAndHeadset>false</disableSpeakerAndHeadset>
<forwardingDelay>1</forwardingDelay>
<pcPort>0</pcPort>
<settingsAccess>1</settingsAccess>
<garp>0</garp>
<voiceVlanAccess>1</voiceVlanAccess>
<videoCapability>1</videoCapability>
<autoSelectLineEnable>0</autoSelectLineEnable>
<webAccess>1</webAccess>
<daysDisplayNotActive>1,7</daysDisplayNotActive>
<displayOnTime>08:30</displayOnTime>
<displayOnDuration>11:30</displayOnDuration>
<displayIdleTimeout>01:00</displayIdleTimeout>
</vendorConfig>
<versionStamp></versionStamp>
<userLocale>
<name></name>
<uid>1</uid>
<langCode>en</langCode>
<version>4.0(1)</version>
<winCharSet>iso-8859-1</winCharSet>
</userLocale>
<networkLocale></networkLocale>
<networkLocaleInfo>
<name></name>
<uid>64</uid>
<version>4.0(1)</version>
</networkLocaleInfo>
<deviceSecurityMode>1</deviceSecurityMode>
<idleTimeout>120</idleTimeout>
<authenticationURL></authenticationURL>
<directoryURL></directoryURL>
<idleURL></idleURL>
<informationURL></informationURL>
<messagesURL></messagesURL>
<proxyServerURL></proxyServerURL>
<servicesURL></servicesURL>
<dscpForSCCPPhoneConfig>96</dscpForSCCPPhoneConfig>
<dscpForSCCPPhoneServices>0</dscpForSCCPPhoneServices>
<dscpForCm2Dvce>96</dscpForCm2Dvce>
</devices>

V asterisk-u v súbore skinny.conf pridáme IP Communicator ako zariadenie a priradíme mu 2 linky: 101 a 102

Linkám priradíme ID, popis a hlavne kontext v ktorom sa budú nachádzať.

Taktiež musíme zmeniť adresu, na ktorej Asterisk počúva.

[general]
bindaddr=192.168.10.1    ; Address to bind to
bindport=2000        ; Port to bind to, default tcp/2000
dateformat=M-D-Y
keepalive=120

[lines]

[101]
nat=no
callerid="Linka 101" <101>
mailbox=101
vmexten=8501            ; Device level voicemailmain pilot number
regexten=101
context=default
linelabel="Linka 101"    ; Displays next to the line

[102]
nat=no
callerid="Linka 102" <102>
mailbox=102
vmexten=8502            ; Device level voicemailmain pilot number
regexten=102
context=default
linelabel="Linka 102"    ; Displays next to the line

[devices]

[IP Communicator]
device=SEP080027B7297B
line=101
line=102

Súbor extensions.conf bude vyzerať nasledovne:

[default]
exten => 101,1,Dial(Skinny/101)
exten => 102,1,Dial(Skinny/102)

Nakoniec stačí Asterisk-a reštartovať a mali by ste sa dovolať z jednej linky na druhú

 

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.