Menu Zavrieť

Kategória: Asterisk

Inštalácia a konfigurácia Asterisk 1.8 s modulmi pre ODBC a DAHDI na Debian (lenny)

Tento návod popisuje inštaláciu servera Asterisk 1.8.4 spolu s modulom ODBC pre podporu MySQL databázy a modulom DAHDI pre podporu časovača. Časovač je nevyhnutný pre správne fungovanie niektorých aplikácií, využíva ho napríklad aplikácia MeetMe, ktorá slúži na konferencie.
Najprv sa uistíme, že všetky balíky sú aktuálne:
apt-get update
0 Shares

Asterisk SIP URI dial

; Script constants
MYDOMAIN => c.local
;MYFQDN => "domena"

[macro-dial]
exten => s,1,NoOp(Outbound SIP URI call ${ARG1})
exten => s,2,Dial(SIP/${ARG1})
exten => s,3,Congestion()

[skuska]
exten => _.,1,NoOp(Incoming Call from house extension ${CALLERID} for ${EXTEN}@${SIPDOMAIN})
exten => _.,2,GotoIf($[${LEN(${SIPDOMAIN})} = 0]?10)
exten => _.,3,GotoIf($[${SIPDOMAIN} = ${MYDOMAIN}]?10)
exten => _.,4,GotoIf($[${SIPDOMAIN} = ${MYFQDN}]?10)

0 Shares

Inštalácia a základné nastavenie Asterisk servera

Inštalácia a základné nastavenie Asterisk servera

Ako verzia asterisku bola zvolená verzia 1.8.0, ktorá je najnovšou stabilnou verziou. Navyše disponuje podporou TLS a SRTP. Návod je platný pre debian-like systémy ( Debian 5 Lenny a Ubuntu 10.04 LTS). Oba tieto systémy obsahujú asterisk vo svojich repozitároch. Avšak nie spomínanú verziu
1.8.0.

0 Shares