Menu Zavrieť

NIL dev

Inštalácia

Do drupalu je potrebné explicitne zapnúť nasledovné moduly dodávané v základnom balíku:

 

Book – zoskupovanie a štruktúrovanie obsahu do kníh
– V nastavení práv je potrebné autentifikovaným užívateľom nepovoliť zaraďovať obsah do kníh (oprávnený bude len administrátor).

 

Search – vyhľadávanie v obsahu portálu

 

Žiadna špeciálna konfigurácia týchto modulov nie je potrebná.

 

Doinštalovať je potrebné tieto moduly:

LDAP integration: Authentication – autentifikácia užívateľov z LDAP
Nastavenia:
Authentication mode: mixed
Choose user conflict resolve procedure: Associate local account with the LDAP entry
Security Options: Do not store users’ passwords during sessions – Zapnuté
Remove password change fields from user edit form – Zapnuté
Alter email field on user edit form: Disable email field on form
Treba pridať server s nasledovnými vlastnosťami:
LDAP server: ldaps://lumos.fri.uniza.sk
LDAP port: ldaps://lumos.fri.uniza.sk
Use Start-TLS – Vypnuté
Store passwords in encrypted form – Vypnuté
Base DNs: dc=fri,dc=uniza,dc=sk
UserName attribute: uid
Email attribute: mail
DN for non-anonymous search: portal_kis
Heslo je potrebné vyplniť, ako bolo pridelené pre užívateľa portal_kis na ldap.

Tieto nastavenia zabezpečia, že sa používatelia budú môcť prihlasovať na portál svojimi celofakultnými prihlasovacími údajmi.

 

Multilanguage: Block translation, Content type translation, Internationalization,  Menu translation, String translation, Synchronize translations, Taxonomy translation, Views translation – preklad rozhrania a obsahu

Po zapnutí modulov je nutné v admin/settings/language pridať ďalší jazyk (Slovak/Slovenčina/prefix „sk“), v admin/settings/language/configure nastaviť určenie jazyka „Path prefix only“, aby bolo možné meniť jazyk rozhrania aj iný, ako je nastavený v browseri.
V admin/build/translate sa dajú prekladať názvy kategórií (aj ďalšie textové reťazce). Preklad obsahu je popísaný v knižke o administrovaní.

 

Organic groups: Organic groups, Organic groups access control, Organic groups Views integration – združovanie užívateľov do pracovných skupín

Zapnúť OG, Views integration, je nutné vytvoriť typy obsahu pre skupinu, článok v skupine/wiki stránku v skupine.
Nastavenia OG:
Groups directory control: New groups always appear in the groups directory.
Registration form control: New groups don’t appear on the registration form. Administrators control the form exclusively.
Group email notifications: New members are not subscribed to group email notifications by default. A member may choose to enable this from her profile page or her "My membership" page.
Audience checkboxes – Zapnuté
Audience required: Required
E-mail settings – default

Nastavenia OG access:
Visibility of posts: Visible only within the targeted groups.
Private groups: New group home pages and default audience are always private.

Takto nastavené OG spôsobia, že portál bude maximálne uzavretý – do skupín bude členov pridávať administrátor skupín a obsah skupiny bude súkromný (bude sa dať zverejniť). V rámci skupiny bude možné spolupracovať na wiki stránkach.

 

FCKeditor – WYSIWYG editor obsahu

 

Pre používanie FCKeditora je nutné vytvoriť jeho profil a nastaviť ho:
Roles allowed to use this profile: povoliť pre všetky roly
Allow users to customize FCKeditor appearance: vypnúť
Default state: enabled
Show disable/enable rich text editor toggle: true
Use FCKeditor in a popup window: false
Skin: default
Toolbar: DrupalFiltered
Start the toolbar expanded: enabled
Width: 100%
Language: EN
Auto-detect language: enabled
File browser type: Built-in filebrowser
Allow quick uploads: false

 

Ostatné nastavenia ponechať defaultné.

Aby bolo možné FCKeditor korektne používať, je potrebné povoliť ďalšie HTML značky vo filtri vstupu: admin/settings/filters/1/configure (pre používaný Filtered HTML)
Allowed HTML tags: <a> <p> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <area> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <param> <strike> <caption>

 

Takto nastavený FCK editor umožní užívateľom editovať obsah pohodlnejšie. Multimediálne súbory (obrázky, flash animácie) sa vkladajú cez zabudovaný prehliadač súborov na serveri, pohodlne sa tam aj dajú uploadovať do adresárovej štruktúry.

 

Glossary – slovník pojmov a skratiek
Nastavenia treba nechať vo východzom stave, treba pridať Vocabulary (nazvaný napr. „Glossary“) do taxonómie a následne ho zapnúť pre interpretovanie ako slovníka v jednotlivých filtroch obsahu („Filtered HTML“ aj „Full HTML“): admin/settings/glossary/filter/1 a admin/settings/glossary/filter/2 – v Select Vocabulary musí byť zapnutý checkbox pri Vocabulary „Glossary“. Ostatné nastavenia môžu zostať na pôvodných hodnotách.

 

Pre pridanie pojmu do slovníka je nutné pridať pojem do Vocabulary „Glossary“: admin/content/taxonomy/1/add/term . Lokalizovanie položiek v slovníku bohužiaľ nebolo uspokojivo vyriešené (niektoré spôsoby lokalizácie pojmov vo Vocabulary nefungovali podľa dokumentácie, niektoré nefungovali vôbec).

 

Taxonomy Menu – dynamické generovanie položiek v menu podľa existujúcich kategórií
Treba vytvoriť Vocabulary „Categories“ v Taxonomy, následne v nastaveniach Taxonomy Menu (admin/settings/taxonomy_menu) vybrať „Normal“ zobrazovanie pre tento Vocabulary.
Module page: category
Display number of nodes per terms: vypnuté
Hide Empty Terms: vypnuté
Display descendants: zapnuté
Aby bola hlavná „kategória“, ktorá obsahuje všetky kategórie, za normálnych okolností rozbalená, treba v nastavení navigácie (admin/build/menu-customize/navigation) zapnúť voľbu „Expanded“ pri položke „Categories“.

 

Views: Views – Potrebné pre Organic groups Views integration
Žiadna konfigurácia, na module len závisí ďalší modul

 

WebFM – správa súborov cez webové rozhranie
V konfigurácii (admin/settings/webfm):
WebFM root directory: webfm
Icon directory: sites/all/modules/webfm/image/icon
Maximum resolution for uploaded images: 0
Date Format: dd/mm/yy
Display metadata title: vypnuté
Default File Permissions: všetko zapnuté
Settings for anonymous user role: nezáleží, anonymovia nemajú povolené WebFM používať
Settings for authenticated user role:
Role Root directory: users
Permitted file extensions: jpg jpeg gif png txt html htm doc xls pdf ppt pps dwg zip gz
(prípadne ďalšie potrebné)
Maximum file size per upload: 16 MB
(podľa potreby viac)
Total file size per user: 200 MB
(podľa potreby viac)
Settings for site admin role:
Role Root directory: nechať prázdne
ostatné rovnako ako pre authenticated user

 

WebFM attachments:
Append file links to Node Body: zapnuté
Open attachments in a new browser window: vypnuté
Include file description metadata: vypnuté
Enable file date column: vypnuté
Enable file size column: zapnuté
IE Drag-and-Drop Normalization: nechať východzie nastavenia

 

Backup and Migrate
Pre periodické vytváranie záloh databázy treba v konfigurácii (admin/content/backup_migrate/schedule) určiť, ako často sa majú zálohy vytvárať a koľko revízií dozadu sa majú archivovať. Zálohy sa ukladajú medzi ostatnými súbormi portálu (/wp-content/uploads/files/backup_migrate/).

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.