Menu Zavrieť

Spustenie Cisco SDM nad Dynagen vo Windows s použitím loopback rozhrania.

Vo vyšších semestroch CCNA a CCNP programu sa používa na konfiguráciu Cisco zariadení SDM (Seurity Device Manager). Tieto úlohy môžeme simulovať cez Dynagen a sieť daného PC kde dynagen beží. Tento článok dáva ukážku ako rozbehnúť v MS Windows SDM nad dynagenom bez potreby aktívneho hardvérového sieťového rozhrania, ale s využitím Loopbacku. Na interconnect PC-ka a Dyangen topológie použijeme virtuálne rozhranie. PC, kde chceme SDM sprevádzkovať ho musí mať samozrejme stiahnuté a naištalované, ako aj už rozchodený dynagen, návod na stránke dynagen-u.

 

Ako prvé musíme vytvoriť loopback na win. Návod je aj na stránkach MS. Lenivým prikladám Paste zo spomínaného linku.

 "

 Install Microsoft Loopback Adapter 

 1. In the host operating system, right-click My Computer, and then select Properties. Depending on the style of the start menu, My Computer may be located in the Start menu.
 2. In the System Properties dialog box, on the Hardware tab, click Add Hardware Wizard.
 3. In the Add Hardware dialog box, click Next.
 4. When the Is the hardware connected? dialog box appears, click Yes, I have already connected the hardware, and then click Next.
 5. In the Installed hardware list, click Add a new hardware device, and then click Next.
 6. In the What do you want the wizard to do? list, click Install the hardware that I manually select from a list (Advanced), and then click Next.
 7. In the Common hardware types list, click Network adapters, and then click Next.
 8. In the Manufacturer list, click Microsoft.
 9. In the Network Adapter list, click Microsoft Loopback Adapter, and then click Next twice.
 10. If a message about driver signing appears, click Continue Anyway.
 11. In the Completing the Add Hardware Wizard dialog box, click Finish, and then click OK

"

 

Rozhranie treba po inštalácii ak sa neaktivuje samé aktivovať cez sieťové nastavenia v Control paneli. Po jeho aktivácii sa rozhranie zobrazí v zozname dynagen zariadení, ktoré si môžeme vylistovať príkazom z inštalačného adresára dynagen-u, a to "Network device list.cmd", kde sa objaví tak ako je na obrázku:

Loopback sa zobrazí ako NIO, toto rozhranie potom pridáme do danej dynagen .net topológie na prepojenie routra s inou sieťou. V tutoriále dynagen popísané ako Communicating with Real Networks.

 

Test prepojenia

 1) Vytvorenie topológie, napr. len jeden router v topológii s pripojeným PC na Fa 0/0, identifikátor rozhrania vo win zistíme, ako bolo popísané skôr, cez príkaz  "Network device list.cmd".

Tu uvádzam takú jednoduchú topológiu vytvorenú pre dynagen

# Simple lab

[localhost]
   
    [[3640]]
        image = \Program Files\Dynamips\images\c3640-ik9o3s-mz.124-12.image
        ram = 128

   
    [[ROUTER R1]]
        model = 3640

#riesenie prepojenia routra a PC
fa0/0 = NIO_gen_eth:\Device\NPF_{C8274F06-6E22-4CEA-8BF9-A8E540D73B64}

 

2) Router aj PC musia mať samozrejme korektne nastavené adresy na rozhraniach, napr. v tejto chvíli z adresnej množiny 192.168.2.0/24

 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa 0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#
*Mar  1 00:11:01.967: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar  1 00:11:02.967: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern et0/0, changed state to up

 

a na PC

 

následne overíme cez ping dostupnosť.

 

3) Nastavenie routra na prístup cez SDM

Pre jednoduchosť nebudeme riešiť žiadnú zložitú autentifikáciu, ani riadenie privilégií, nastavíme enable secret na "cisco" a spustíme nezabezpečený http server, čo najednoduchšie, len na overenie funkčnosti.

Router(config)#ip http server
Router(config)#enable secret cisco

Spustíme SDM na PC, kde do okna zadáme IP adresu routra, ktorý chceme spravovať, u nás 192.168.2.1

Zadáme heslo pre enable secret, tu "cisco"

A do nového okna sa nám spustí SDM:

SDM frčí, router beží v dynagene, komunikácia medzi routrom a PC ide cez virtual loop.

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.