Menu Zavrieť

Kategória: Prakticky – Cisco

Konfigurácia zrkadlenia portov (port mirroring) na prepínačoch Cisco

Občas je užitočné získať prehľad o prevádzke, ktorá prechádza niektorými (všetkými) portami prepínača. Na tento účel je možné použiť jednoduchú funkciu zrkadlenia portov, ktorá vlastne znamená, že rámce vstupujúce cez zdrojové zrkadlené porty / port (source interface) sú kopírované (zrkadlené) na cieľový port. Túto technológiu Cisco nazýva Switched Port Analyzer (SPAN).

Configuring FIFO queuing on Cisco routers

For configuring FIFO queuing strategy the Cisco IOS does not provide any explicit commands. The main configuration of FIFO on specific interface is done when you will turn off any other queuing method. For example, default queuing method on serial interfaces running at E1 speed and slower is WFQ. To enable FIFO you must first disable WFQ using following command:

router(config-if)#no fair-queue

Obnova zmazaného IOS na Cisco 2600 z iného routra cez TFTP a tftpdnld

V labákoch sa nám často stáva, že študent zmaže celý IOS a nie startup-config. Vtedy treba IOS čo najskôr obnoviť. Jedna cesta je cez COM port PC, čo je dosť zdĺhavé, rádovo desiatky minút. Druhá je možnosť cez TFTP server. Buď v zapojení PC - crossUTP - router, kde na PC musíme mať naištalovaný TFTP server a pripravený IOS. Druhá možnosť je použiť ako TFTP server priamo router s platným a vhodným IOS-om. Tento prípad rozvediem.