Menu Zavrieť

Kategória: IP QoS

Quality of Service on IP

Configuring FIFO queuing on Cisco routers

For configuring FIFO queuing strategy the Cisco IOS does not provide any explicit commands. The main configuration of FIFO on specific interface is done when you will turn off any other queuing method. For example, default queuing method on serial interfaces running at E1 speed and slower is WFQ. To enable FIFO you must first disable WFQ using following command:

router(config-if)#no fair-queue

Konfigurácia FIFO mechanizmu na Cisco smerovačoch

Pre konfiguráciu FIFO mechanizmu neexistuje na cisco smerovačoch žiaden explicitný príkaz. Konfigurácia FIFO sa vykonáva tak, že je potrebné na danom rozhraní vypnúť všetký iné obslužné mechanizmy ak sú použité. Napríklad, na sériovej linke o rychlosti E1 a nižšej cisco IOS používa defaultne WFQ mechanizmus, spustenie FIFO sa vykonáva tak, že vypnem WFQ príkazom: