Menu Close

Harmonogram – Pajdič

Zadanie

 

Názvy témy:
Bezpečnosť SIP komunikácie.
Security of the SIP communication.

Cieľ:
Bezpečnosť SIP komunikácie medzi servermi ako aj medzi servermi a User Agentom.

Obsah:
V práci sa zamerajte na:

     * Charakteristika VoIP a popis protokolu SIP
     * Zabezpečenie SIP protokolu
     * Identifikácia možných hrozieb pri komunikácii vo VoIP a SIP
     * Možnosti zabezpečenia komunikácie vo VoIP a SIP
     * Konfigurácia zabezpečenia (napr. IPSec, SIPS, …)
     * Porovnanie parametrov servera pred zabezpečením a po vykonaní zabezpečenia
          – testovanie prienikov a útokov

 

Harmonogram

 

november – príprava podkladov a nástrojov na meranie bezpečnosti, zisťovanie možnosti zabezpečenia

december – určenie servera na testovanie a jeho softvéru, inštalácia zvoleného servera

január – určenie možných hrozieb, meranie (DoS, prelomenie registrácie, odpočúvanie,…), meranie výkonu bez zabezpečenia (počet hovorov za sek)

február – určenie možností zabezpečenia, zabezpečenie servera a pokusy o prienik (IPSec, SIPS,…)

marec – meranie výkonu po zabezpečení, hrubá verzia diplomovej práce

apríl – doplňujúce merania a ukončenie teoretickej časti

máj – finalizácia, zviazanie a odovzdanie

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.