Menu Close

Harmonogram

Zoznam:

P3, 4:

 • Abramek Martin,
 • Czippel Martin
 • Ambrózi Martin
 • Máhrik Ján

P11:

 • Tešík Marián
 • Čečko Tomáš

P7:

 • Czastek Erich
 • Gelčinský Ľuboš

P10:

 • Goga
 • Zuzula

 

 

Projekt 1: Cisco MPLS

Cieľ: Vypracujte a implementujte návrh riešenia Cisco MPLS siete.

Projekt 2: Cisco MPLS VPN

Cieľ: Vypracujte a implementujte návrh riešenia Cisco MPLS VPN siete.

Projekt 3: Cisco IPSec VPN

Cieľ: Vypracujte a implementujte návrh riešenia Cisco IPSec VPN siete v topológii Router-Router

Projekt 4: Cisco IPSec VPN

Cieľ: Vypracujte a implementujte návrh riešenia Cisco IPSec VPN siete v topológie Cisco VPN klient na Cisco Router.

Projekt 5: Cisco Multicast

Cieľ: Vypracujte a implementujte návrh riešenia Cisco Multicast capable topológie.

Projekt 6: Microsoft Video streaming server

Cieľ: Analyzujte, vypracujte a implementujte návrh riešenia distribúcie videa na báze technológie MS Windows.

Projekt 7: VideoLAN streaming server

Cieľ: Analyzujte, vypracujte a implementujte návrh riešenia distribúcie videa na báze technológie VideoLAN.

Projekt 8: Meranie prenosových charakteristík ciest v IP sieťach

Cieľ: Analyzujte (a vykonajte) spôsoby merania charakteristík ciest v IP sieťach.

Projekt 9: Meranie charakteristík multimediálnych tokov cez protokol RTP

Cieľ: Analyzujte (a vykonajte) spôsoby merania charakteristík multimediálnych tokov cez RTP protokol.

Projekt 10: Riešenia IPSec VPN na Open Source

Cieľ: Vypracujte a implementujte návrh riešenia OpenSource IPSec VPN siete.

Projekt 11: Bezpečnosť v počítačových sieťach a detekcia útokov. Systémy detekcie prieniku (IDS systémy) a systémy prevencie prieniku. Snort a prelude

 

Zadanie P3

Názov: Cisco IPSec VPN

Cieľ: Vypracujte a implementujte návrh riešenia Cisco IPSec VPN siete v topológii Router-Router a v topológie Cisco VPN klient na Cisco Router.

Zadanie:

Rieste nasledujuce topologie:

 • Router – Router so zdielanym klucom
  • kde router ma rozhrania v public internete a LANky v private intranete
 • Router – Router s certifikatom (?)
  • kde router ma rozhrania v public internete a LANky v private intranete
 • Router – Router s dynamic crypto map
  • kde router ma rozhrania v public internete a LANky v private intranete
 • Router – VPN klient so zdielanym klucom
  • kde router ma rozhrania v public internete a LANky v private intranete
 • Popiste monitoring a diagnostiku IPsec

 

Zadanie Projektu P7

Názov: VideoLAN streaming server

Cieľ: Analyzujte, vypracujte a implementujte návrh riešenia distribúcie videa a audia na báze technológie VideoLAN.

Zadanie: Vytvorte riešenie stremingového servera audia a videa vytvoreného zo softvéru VLC. Pri skúmaní zdrojov signálu sa zamerajte na riešenia:

 • streaming videa z HW karty TV
  • preskúmajte okruh problémov, odhad HW produktov vhodných na riešenie a ceny HW
 • streaming videa z HW karty Sat TV
  • preskúmajte okruh problémov, odhad HW produktov vhodných na riešenie a ceny HW
 • streaming audia z Radio karty
  • preskúmajte okruh problémov, odhad HW produktov vhodných na riešenie a ceny HW
 • streaming videa a audia z uložených súborov.
  • preskúmajte okruh problémov, odhad HW produktov vhodných na riešenie a ceny HW

Zamerajte sa hlavne na riešenie streamovania z offline suborov.

Pri skúmaní riešenia berte do úvahy nielen riešenie servera ale aj riešenie klientov, ktorý budú streamy odoberať. Preskúmajte riešenie ako ponúknuť vysielané zdroje (mcast TV kanál, video on demand, mcast radio).

V teoretickej časti uveďte popis najdôležitejších formátov audia a videa. Vykonajte streamovanie videa v rôznych formátoch a vykonajte merania prenosových charakteristík rôznych video a audio formátov.

 

Zadanie projekt 11

Názov: IDS a IPS snort a prelude

Cieľ: Vypracovať riešenie detekcie útokov a prienikov so zameraním na systémy detekcie prieniku (IDS systémy) a systémy prevencie prieniku založené na nástrojoch Snort a Prelude.

Zadanie: Vypracovať riešenie detekcie útokov a prienikov so zameraním na systémy detekcie prieniku (IDS systémy) a systémy prevencie prieniku založené na nástrojoch Snort a Prelude.

Pri riešení sa zamerajte na analýzu:

 • Ćo sú systémy IDS a IPS, čo sú hybridné systémy IDS. Čo je IDS Prelude.
 • Vypracujte riešenie IDS na báze systému SNORT so zdôraznením na tvorbu potrebných inšpekčných pravidiel a ich prispôsobovanie nasadeniu do konkrétnej siete.
  • vypracujte spôsoby prieskumu a inventarizácie siete za účelom zistenia nasadených služieb, ktoré ovplyvnia tvorbu inšpekčnýchpravidiel.
 • Vypracujte riešenie IDS na báze systému Prelude z aktívnymi čiadlami SNORT (viac ako jedným).
 • Preskúmajte možnosti riadenia činnosti IDS cez web rozhranie.
 • Preskúmajte možnosti IPS (vkladania inšpekčných pravidiel ako reakciu na prienik)
 • Vykonajte dlhodobé sledovanie útokov do týchto sietí s analýzou ich nebezpečnosti.
 • Implementujte riešenie v živej sieti KIS, alebo NETLAB KIS.
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.