Menu Close

Ako spravovať knihy

 

Knihy sú len pospájané obsahy. Je teda jedno o aké obsahy sa jedná (page, wiki).

Spravovať knihy má právo len administrátor. Kniha sa dá vytvoriť pri vytváraní obsahu – ponuka Create content (page, wiki,…), potom v rozšírenej ponuke Book outline pomocou voľby create new book vytvoríte knihu. Kniha sa bude volať ako Title tohto obsahu !!!

  

book create

  

Dôležité :

Prvá stránka knihy má byť začlenená do kategórie, ostatné by sa nemali začleňovať , aby sa nezobrazovali vo výpisoch kateorií. To znamená, že treba vytvoriť prvú stránku knihy na spôsob akejsi obálky (coveru). Buď prázdnu, alebo s krátkym popisom o čom kniha je. Ukážka je napr. ATM kniha

 

Obsahy sa dajú pri ich vytváraní začleňovať do kníh pomocou menu Outline (Začleniť) a Book outline (Obsah knihy). Buď priamo pro vytváraní obsahu, alebo neskôr ako menu záložka hore. Týmto spôsobom by sa mali do kníh vkladať jednotlivé kapitoly.

 

outline

 

 

 

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.