Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

IP Multimedia Subsystem (IMS)This book provides information about the IP Multimedia Subsystem (IMS) architecture.