Menu Zavrieť

Základná inštalácia Kamailio 3.1.0 pre Debian Squeeze

Tento návod sa zaoberá elementárnou inštaláciou a konfiguráciou balíka Kamailio pre Debian Squeeze, t.j. inštalácia úplne otvoreného (nezabezpečeného) SIP Proxy servera bez autentifikácie, prezencie, využitia databázy, perzistencie dát apod. Až po krokoch popísaných v tomto článku je možné Kamailio konfigurovať pre všetky ďalšie služby a rozšírenia.

Balík Kamailio je SIP Proxy server vyvinutý z pôvodného projektu SER/OpenSER (SIP Express Router). Kamailio zatiaľ nie je integrované do štandardných repozitárov balíkov pre distribúciu Debian, avšak je ho možné nechať stiahnuť priamo zo serverov projektu Kamailio, kde je pripravený aj vo forme debianovských balíkov.

1. Konfigurácia repozitára balíkov systému Kamailio

 

Repozitáre balíkov pre distribúciu Debian sú zapísané v súbore /etc/apt/sources.list, ktorý má formát

deb URL <verzia> <sekcia> <sekcia> ...

Slovom "deb" začína každý riadok, v ktorom je uvedený repozitár binárnych (t.j. už skompilovaných) balíkov priamo pripravených na inštaláciu. Verziou sa rozumie verzia distribúcie Debian, pre ktorú repozitár obsahuje balíky. Obvykle sa na tomto mieste nachádza buď generický názov "stable", "testing" alebo "unstable", prípadne kódové meno danej distribúcie, napr. "lenny", "squeeze" alebo "sid". Sekcia predstavuje vnútorné členenie repozitára – zaužívané je členenie podľa softvérovej licencie balíkov na sekciu "main" (voľne šíriteľný softvér s GPL-kompatibilnou licenciou), "non-free" (softvér, ktorého licencia nie je GPL-kompatibilná) a "contrib" (tieto balíčky majú samé GPL-kompatibilnú licenciu, ale závisia na balíkoch, ktoré sú v sekcii "non-free").

 

Do súboru /etc/apt/sources.list je potrebné na jeho koniec vložiť riadok

deb http://deb.kamailio.org/kamailio squeeze main

 

Po uložení súboru je potrebné zadať príkaz apt-get update:

apt-get update

Jeho účelom je stiahnuť a aktualizovať listing všetkých dostupných balíkov vo všetkých predkonfigurovaných repozitároch. Týmto príkazom umožníme správcovi balíkov APT, aby zistil, aké balíky sú v jednotlivých repozitároch dostupné (listing sa totiž kvôli úspore času a pásma siete nesťahuje pri každej inštalácii balíka, ale používa sa jeho offline kópia na lokálnom disku, ktorú vytvára práve príkaz apt-get update).

2. Inštalácia kľúčov pre digitálne podpísané balíky

 

Balíčky v systéme Debian sú digitálne podpísané, aby bolo možné overiť ich integritu a autentickosť. Pre overenie balíkov systému Kamailio je potrebné importovať vhodný verejný kľúč, a to príkazmi:

cd /tmp
wget http://deb.kamailio.org/kamailiodebkey.gpg
apt-key add kamailiodebkey.gpg

3. Inštalácia a základná konfigurácia balíka Kamailio

 

Základný balík systému Kamailio nainštalujeme príkazom

apt-get install kamailio

 

Ak stiahnutie balíka zo siete a jeho inštalácia prebehne bez chybových hlášok, je potrebné upraviť jeho počiatočnú konfiguráciu. Najprv je potrebné upraviť súbor /etc/default/kamailio – nájdeme riadok začínajúci slovom RUN_KAMAILIO a upravíme ho na tvar

RUN_KAMAILIO=yes

Táto zmena zabezpečí, že pri najbližšom reštarte systému bude Kamailio štartovať automaticky (doposiaľ bolo jeho spúšťanie zakázané).

 

Ďalší súbor, ktorý je potrebné upraviť, je /etc/kamailio/kamailio.cfg. V tomto súbore je potrebné nájsť riadok v tvare #alias="sip.mydomain.com". Tento riadok je momentálne ignorovaný – vďaka symbolu # má povahu komentára. Znak # je potrebné zmazať a do úvodzoviek vpísať skutočný existujúci názov našej SIP domény, napr:

alias="paluch.local"

 

Po uložení tohto súboru môžeme Kamailio spustiť príkazom /etc/init.d/kamailio start

root@bell:~# /etc/init.d/kamailio start
Starting kamailio: kamailioloading modules under /usr/lib/kamailio/modules_k/:/usr/lib/kamailio/modules/
Listening on 
       udp: 127.0.0.1:5060
       udp: 10.0.2.15:5060
       tcp: 127.0.0.1:5060
       tcp: 10.0.2.15:5060
Aliases: 
       tcp: localhost:5060
       udp: localhost:5060
       *: paluch.local:*

.
root@bell:~#

 

Ak sú konfiguračné súbory upravené korektne, výpis by mal byť podobný. Po každej ďalšej úprave súboru /etc/kamailio/kamailio.cfg je potrebné reštartovať Kamailio príkazom

/etc/init.d/kamailio restart

 

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.