Menu Zavrieť

Spustenie a ovládanie emulácie v nástrojoch Dynamips a Dynagen

Spustenie a ovládanie emulácie v nástrojoch Dynamips a Dynagen

 

Vytvorenie a spustenie emulovanej topológie v nástrojoch Dynamips a Dynagen si samozrejme vyžaduje predchádzajúcu správnu inštaláciu nástrojov v rámci operačného systému.

Dynagen poskytuje aj možnosť práce v rámci režimu Klient/Server, kedy Dynamipsový server môže pracovať na fyzicky inom zariadením ako Dynagenový klient.

Pri tomto režime sa definuje v konfiguračnom súbore IP adresa alebo doménový názov zariadenia na ktorom pracuje Dynamipsovvý proces. Okrem toho je možné definovať  Hypervisor port pomocou ktorého server a klient komunikujú, implicitný port je: 7200.

 

V tomto článku je opísaný spôsob spustenia aplikácií Dynamips a Dynagen na platforme Linux Debian 64-bit, pričom Dynamips aj Dynagen pracujú na rovnakom zariadení, konkrétne na serveri nlab.kis.fri.uniza.sk a k prístupu k príkazovému interpretovaču servera je využívané Secure Shell (SSH) pripojenie. Ku konzolovým portom jednotlivých emulovaných smerovačov je využivaný protokol telnet. . Pre komunikáciu je potrebný niektorý SSH a telnetový klient, napríklad voľne dostupný klient Putty (www.putty.org)

 

Po úspešnej inštalácií nástrojov a prípadnej individuálnej úprave v skriptovacích súboroch aplikácií, začína emulovanie topológie spustením Dynamipsu v rámci systému Linux v Hypervisor móde, čo umožňuje simultánne emulovanie viacerých topológií.  

Príkaz:       

 

dynamips –H <číslo_portu>

-tento príkaz odštartuje Dynamips na danom porte, nie je však možné viacnásobné spustenie aplikácie v rámci jedného Hypervisorového portu, každá inštancia musí mať jedinečný port.

 

Po spustení inštancie Dynamipsu, aplikácia Dynagen je schopná komunikovať s daným Hypervisor portom pomocou TCP protokolu, číslo portu pre Dynagen sa určuje v konfiguračnom súbore, s príponou .net.

 

Príkaz pre spustenie aplikácie Dynagen:

 

dynagen  <názov_súboru>

-pričom názov_súboru je absolútna alebo relatívna cesta ku konfiguračnému súboru.

 

Po spustení Dynagenu sa vykoná syntaktická a sémantická kontrola konfiguračného .net súboru. Ak mal súbor správny obsah sprístupní sa manažment konzola pomocou ktorej je možné  ovládať emuláciu.

 

Príkazy pre ovládanie emulácie:

 

capture <smerovač> <rozhranie> <súbor> [{HDLC | PPP | ETH | FR}] – príkaz umožňuje klasické odchytávanie komunikácie a jej ukladanie do libpcap (.cap) súboru

tento je možné následne zobraziť programom podporujúcim tento formát napr.: Wireshark.exe (www.wireshark.org )

parameter <smerovač> určuje smerovač na ktorom bude odchytávať komunikáciu.

                 <rozhranie> určuje rozhranie na ktorom bude odchytávať komunikáciu.

                 <súbor> určuje názov súboru pre ukladanie napr.: (subor.cap)

voliteľné parametre [{HDLC | PPP | ETH | FR}] určujú typ enkapsulácie, pri sériovom rozhraní je nevyhnutný pre správne dekódovanie paketov, implicitný je: ETH

clear mac <prepínač> – vymaže MAC tabuľku zvoleného smerovača

 

confreg {/all | <smerovač>} <Hexadecimálna_hodnota> – nastaví hodnotu konfiguračného registra daného zariadenia, alebo všetkých zariadení pri parametri /all

 

console {/all | < smerovač>} – slúži pre konzolové pripojenie na vybraté zariadenie

 

disconnect – ukončí konzolové pripojenia na zariadenia, Dynamipsový proces ostáva bežať

 

exit – vypne zariadenia, ukončí aplikáciu Dynagen, ukončí emuláciu v Dynamipse

 

export {/all | <smerovač>} <adresár> umožní uloženie štartovacej konfigurácie emulovaných vybratých zariadení, do zvoleného adresára

 

filter <smerovač> <rozhranie>  freq_drop {in | out} < i > – aplikuje freq_drop filter pre simulovanie intermitentnej straty paketov na vybraté rozhranie vybratého smerovača v určenom smere a zahodí každý i-ty paket.

 

help [<príkaz>] | ? [<príkaz>] – vypíše zoznam príkazov alebo zobrazí nápovedu pre daný príkaz

 

hist vypíše históriu zadaných príkazov

 

idlepc get <smerovač> – príkaz slúži na získanie hodnoty optimalizačnej funkcie IdlePC  pre vybraté zariadenie, po dokončení algoritmu pre zber štatistických dát ponúkne na výber pravdepodobné hodnoty, * označuje pravdepodobne lepšiu hodnotu.

 

idlepc save <smerovač> {Ø | default | db} – uloží získanú IdlePC hodnotu pre vybraté zariadenie, pri zadaní parametra:

  • Ø – do sekcie pre konkrétne zariadenie v konfiguračnom súbore   
  • default do sekcie modelovej rady v konfiguračnom súbore   
  • db do súboru hodnôt Idlepc                                

 

idlepc set <smerovač> <Hexadecimálna_hodnota>  nastaví zadanú hodnotu ako Idlepc hodnotu pre zvolené zariadenie

 

idlepc show <smerovač> zobrazí výsledok algoritmu príkazu idlepc get

import {/all | <smerovač>} <adresár> importuje štartovaciu konfiguráciu zvoleného smerovača z vybratého adresára zo súboru názov_smerovača.cfg

 

list vypíše údaje o emulovaných zariadeniach, konkrétne:

  • emulovaný typ zariadenia
  • stav zariadenia
  • server a Hypervisor port
  • konzolový port zariadenia

 

push {/all | <smerovač>} vloží štartovaciu konfiguráciu vybratého smerovača vo formáte base64 (binárne dáta zobrazené ako reťazec ASCII znakov) priamo do NVRAM smerovača

 

py <príkaz> ­ – spustí príkaz jazyka Python priamo v manažmentovej konzole Dynagenu

 

reload {/all | <smerovač>} zastaví a znova spustí vybratý smerovač

 

resume{/all | <smerovač>} oživí vybratý uspatý emulovaný smerovač

 

save {/all | <smerovač>}  uloží štartovaciu konfiguráciu vybratého zariadenia vo formáte base64 (binárne dáta zobrazené ako reťazec ASCII znakov) do sekcie zariadenia v konfiguračnom súbore.

 

send <príkaz> – pošle špeciálny Dynagenový príkaz priamo Dynamipsu

 

shell | ! <príkaz> – spustí a vypíše výsledok príkazu shell-u priamo v manažmentovej konzole Dynagenu

 

start {/all | <smerovač>} – odštartuje vybraté zariadenie

 

stop {/all | <smerovač>} – zastaví vybraté zariadenie

 

suspend{/all | <smerovač>} – uvedie do režimu spánku vybraté zariadenie

 

telnet {/all | <smerovač>} – slúži pre telnetové pripojenie na vybraté zariadenie

 

ver – vypíše verziu Dynagenu a Dynamipsu

 

 

Pre ďalšie informácie o práci v Dynamipse a Dynagene odporúčame prečítať si tieto články:

ODKAZ: Vytvorenie konfiguračného súboru .net pre nástroj Dynagen
ODKAZ: Stručná charakteristika nástrojov Dynamips a Dynagen
ODKAZ: Optimalizačné funkcie Dynamipsu

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.