Menu Zavrieť

Spojenie SIP servera 3CX so serverom TekSIP

Nastavenie užívateľských informácií počas inštalácie.

 

 
Lokálnu IP adresu je potrebné zvoliť podla toho, ktorá sieťová karta je pripojená k internetu, najčastejšie to je prednastavené správne.
 
 
 
Public IP nie je potrebné zadávať.
 
 
 
Zvolíme vytvorenie nového PBX.
 
 
 
Vyberieme počet číslic telefónneho čísla. Daný údaj určuje, aké dlhé bude číslo užívateľa, ktorému bude priradené. Najlepšie je zvoliť si počet podla maxmálneho počtu užívateľov.
 
 
 
Pre spojenie so servrom TekSIP nie je potrebné nastavenia voice mail settings meniť. Je to nastavenie umiestnenia, pre posielanie Voice mail.
 
 
 
Nastavenie prihlasovacieho mena a hesla do Windows Management Console.
 
 
 
Pre pokračovanie je potrebné vytvoriť prvého užívateľa pomocou položky „Add“.
 
 
 
Kde nastavíme číslo, prihlasovacie ID a heslo. Vyplnené údaje sú povinné.
 
 
 
Výber pre číslo pre vstupné hovory, stačí ponechať prednastavené. Daný údaj určí kam budú smerovať prichádzajúce hovory.
 
 
 
S nastavením providera sa budeme zaoberať neskôr, pre základné nastavenie postačí preskočit tlačidlom "Skip".
 
 
 
Registráciu je možné preskočiť tlačidlom „Skip“.


Nastavenie cez Windows Management Console

 
Pre pridanie nového užívateľa je potrebné vybrať položku „Add extension“, kde zadáte číslo užívateľa jeho ID a heslo.
 
Klikni pre zvačšenie
 
Pre pripojenie z iného VoIP servera, ako je ďalší 3CX server, je potrebné nastaviť položku VoIP provider.
 
 
Klikni pre zvačšenie
 
Ako prvé je potrebné zvoliť položku add VoIP provider wizzard, kde vyberieme providera, v prípade, ako je v škole zvolíme položku generic VoIP provider. Ako provider name je možné zvoliť ľubovoľnú kombináciu znakov.
 
 
Klikni pre zvačšenie
 
Ako ďalší krok je potrebné zadať IP adresu SIP servera a meno proxy servera, alebo IP adresu, môže byť aj IP servera SIP. Za server považujeme stroj, na ktorom je nainštalovaný 3CX, teda stroj, na ktorom práve prebiha inštalácia. V našom prípade je Sip server a proxy hostname zhodné.
 
 
Klikni pre zvačšenie

Na nasledujúcej strane treba zadať externé číslo, teda číslo na ktoré sa bude volať z externého servera, ID pre autentifikáciu, heslo a maximálny počet umožnených hovorov v jednom okamihu.
 
 
Klikni pre zvačšenie

Tu je potrebné zvoliť, či hovor bude smerovaný priamo na jedného užívateľa alebo bude pomocou položky "connect to queue/ring group" presmerovaný viacerým užívateľom a hovor bude vybavený prvým voľným.
 
 
Klikni pre zvačšenie

Na poslednej strane stačí zvoliť položku finish pre dokončenie.
 
V prípade nastavenia položky connect to queue/ring group je potrebné túto skupinu nastaviť:
 
 
Klikni pre zvačšenie
 
Pre výber nastavenia skupiny je potrebné zvoliť položku "Add ring group", kde je potrebné nastaviť spôsob výberu užívateľov a to dvomi spôsobmi:
 
-Pomocou Priorized Hunt, kde začína zvoniť prvý voľný telefón zo zoznamu a v prípade, že nebude zodvihnutý vo vopred nastavenom časovom intervale, sa tento hovor automaticky presmeruje na ďalšie číslo v zozname.
 
-Druhá možnosť, ring all, presmeruje hovor na všetky voľné telefóny, kde ho vybaví prvý užívateľ, ktorý zdvihne telefón.
 
Pre výber užívateľov v danej skupine slúži položka "Ring group members", kde sa dá zvoliť kto, patrí do skupiny a jeho priorita.
 
 
 

Klikni pre zvačšenie

 
V prípade zmeny v nastaveniach VoIP providera je možné zvoliť na ľavej strane v menu položku VoIP provider a následne zvoli meno providera.
Zmeniť je možne ta možné meniť identifikačné údaje a akciu, ktorá sa má vykonať v prípade prichádzajúceho hovoru.
"Autentication ID" je číslo ktoré je viditeľné pre externe SIP servre a zadáva sa ako číslo na skontaktovanie sa s číslami vo vnútri. Jednotliví užívatelia nie sú z vonku viditeľný.

Všetky hore uvedené nastavenia je možné aplikovať aj pre spojenie s akýmkoľvek iným VoIP serverom.

3CX Phone System nepodporuje instant messaging medzi rozdielnymi SIP servrami.

 

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.