Menu Zavrieť

Inštalácia sieťového emulátora VrnetLab

  1. Pred samotnou inštaláciou je potrebné nainštalovať požadované balíčky ako Docker, git, Beautiful Soup a sshpass:
#apt -y install python3-bs4 sshpass make
#apt -y install git
#apt install -y \
apt-transport-https ca-certificates \
curl gnupg-agent software-properties-common
#curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
#add-apt-repository \
"deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) \
stable"
#apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io

2. Do nami zvoleného adresára spravíme klonovanie nástroja z gitu:

git clone https://github.com/plajjan/vrnetlab.git

3) V adresári /vrnetlab sa nachádzajú priečinky pre každé podporované zariadenie. Stačí už len získať požadovaný image a vložiť ho do daného priečinka a spustiť príkaz make, prípadne make build.

4) Taktiež potrebujeme nainštalovať docker starajúci sa o prepojenie jednotlivých inštancii nazývaný vr-xcon

cd vrnetlab/vr-xcon
 make

5) Pre jednoduchšie ovládanie niektorých funkcii ako prepojenie alebo prístup ku inštanciám vykonáme príkaz source vrnetlab.sh v adresári vrnetlab. Teraz stačí pre prístup ku inštanciám použiť príkaz vrcons „názov inštancie“ a pre prepojenie vrbridge inštancia1 „číslo rozhrania“ inštancia2 „číslo rozhrania“.

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.