Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

VoIP riešenie od firmy Linksys-Cisco.Táto kniha obsahuje informácie o platforme pre riešenie VoIP od firmy Linksys-Cisco. Srdcom je VoIP PBX SPA9000, ATA pripojovacie rozhranie a VoIP telefóny SPA9xx.