Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Chyba "Menu and taxonomy name mismatch :Hardvér != Hardware"

Drupal hlási nasledujúcu chybu:

 

Site maintenance
Menu and taxonomy name mismatch : Hardvér != Hardware
Menu and taxonomy name mismatch : IP Telefónia != IP Telephony
Menu and taxonomy name mismatch : Linux - návody != Linux - HOWTO
Menu and taxonomy name mismatch : Monitorovanie, manažovanie a meranie != Monitoring, Management, Measurement
Menu and taxonomy name mismatch : Sieťová bezpečnosť != Network security
Menu and taxonomy name mismatch : Praktické - Cisco != Practical - Cisco
Menu and taxonomy name mismatch : Generátory prevádzky != Traffic generators
Menu and taxonomy name mismatch : Bezdrôtové != Wireless
Menu and taxonomy name mismatch : Záverečené práce != Theses
Menu and taxonomy name mismatch : Portál != Portal

 

google dáva odkaz na nejaký problém s taxonomy a i18n, aj keď tento modul nemam,

Taxonomy vacublary rebuild túto chybu odstránilo, ale objavujú sa chyby s

 

warning: mb_strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/palo/nil.kis.fri.uniza.sk/includes/unicode.inc on line 404.

 

alebo s

 

prefix_length

Groups: