Menu Close

Moloch – Usage possibilities of Moloch

 

Usage possibilities of Moloch

 • Author : Tomáš Mokoš

Moloch offers many distinct usage possibilities, the set of which is not limited to the ones mentioned down below and can be expanded by individual users, provided they can find other applications of this service:

  • DOS attacks – Analysis of connections suspected of originating DOS attacks.
  • Geolocation – Identification of connection’s country of origin.
  • Access Intelligence – Helps with analysis of authorized/non-authorized access to system resources, applications, servers, system operation and different functions. You can also perform depth analysis (with the use of tagging) of a particular system, application or service running in the network
  • Port connection usage – amount of connections on a particular port.
  • URL connection usage – amount of connections tied to a particular URL by requests.
  • Data volumes

Na príklade ukážeme využitie Molocha pri analýze CICIDS 2017 datasetu, kde postupne analyzujeme DDoS Hulk útok.
Najskôr si prefiltrujeme prevádzku, kde pomocou filtra tags == CICIDS2017_WEDNESDAY && ip.dst == 192.168.10.50 získamé toky s cieľovou adresou webservera zo dňa útoku.

Moloch1

Násladne v záložke SPI Graph môžeme vidieť nastavením SPI Graph na ip.src zdrojové IP adresy, ktoré komunikovali s týmto webserverom.
Ako môžeme vidieť IP adresa 172.16.0.1 generovala z 85268 relácií práve 84315, z čoho môžeme usúdiť, že táto adresa predstavuje útočníka.

Moloch2

V záložke SPI View vidíme, že komunikácia neprichádzala iba z jedného portu ale bolo ich niekoľko tisíciek a takmer všetky mierili na port 80.
Ďalej vidíme, že drvivá väčšina komunikácia bola smerovaná na rôzne URI z čoho môžeme usúdiť, že to bol útok Hulk vzhľadom na to, že je charakteristický generovaním náhodných random URI, čím spôsobí vyťaženie zdrojov web servera a tým jeho nedostupnosť.
Moloch3
Moloch4

Sources

 • CRZP Komplexný systém pre detekciu útokov a archiváciu dát – Moloch
Rate this post
0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *