Menu Close

6. Záver

6. Záver

V tejto semestrálnej práci nebola osobitne rozoberaná problematika routera pre IP protokol medzi klasickou LAN sieťou, CLIP a LANE štandardom, pretože si to nevyžaduje obšírny komentár. Na Linuxe stačí jednoducho nakonfigurovať všetky sieťové rozhrania tak, aby dokázali vo svojich príslušných sieťach komunikovať. Automaticky potom môže Linux plniť úlohu routera; pravda, je dôležité pamätať na príkaz

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

ktorým sa povoľuje samotné forwardovanie paketov medzi sieťovými rozhraniami.

Počas realizácie zadaní tejto semestrálnej práce sme mali k dispozícii výpočtovú techniku týchto parametrov:

  • PC Duron 1GHz, 256 MB RAM, ATM rozhranie ForeRunner 155LE, OS Debian/GNU Linux Woody a Windows 2000
  • ATM Switch ForeSystems ForeRunner 155LE

Zároveň sa touto cestou chceme poďakovať Ing. Tatiane Kováčikovej a Ing. Pavlovi Segečovi za pomoc a rady počas semestra i pri experimentoch v laboratóriu. I vďaka nim mohla táto semestrálna práca vzniknúť v tomto rozsahu.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.