Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Generátory prevádzky

Vzájomné porovnanie vlastností generátorov

Názov OS Užív.

Open Source generátory záťaže IP sietí

1. Úvod

Generátory záťaže IP sietí sú programy, ktoré slúžia testovanie počítačových sietí. Merajú napríklad rýchlosť prenosu paketov z klienta na server či podiel stratených paketov počas prenosu. Využívajú sa hlavne na testovanie funkčnosti sieťových komponentov ako sú napríklad smerovače a switche pri extrémnom zaťažení.

 

Syndikovať obsah