Menu Zavrieť

Úloha – RIP – PPP – NAT – DHCP

Autor: Segeč

CCNA semester: 4

Verzia: 3.1

Úloha na preskúšanie z oblastí: RIP, PPP, NAT, DHCP

Poznámka: úloha bola súčasťou finálnej praktickej skúšky pre predmer Počítačové seite 2, z rozsahu učiva daného seme4 ccna, verzie 3.1. Úloha bola zamýšľaná na vypracovanie dvomi študentmi, každý mal dva smerovače (ISP a BA, resp. ISP a KE) a prepínač. Riešenie cca 120min.


 

IP adresný rozsah – verejná sieť: zvoľ, napr. 200.200.200.0/29
IP adresný rozsah – privátna sieť:
napr. class C
Počet PC v LAN: zvoľ, napr. 200
NAT adresný rozsah (počet adries v NAT pool): 4

Pozn. počet adries v NAT pool ovplyvňuje použitie NAT alebo PAT
 

Vypracovať:

1. Popis problému:

Spoločnosť má LAN sieť tvorenú Cisco prepínačmi, v ktorej používa na IP adresovanie koncových staníc privátny IP rozsah (pozri zadanie). Prideľovanie IP adries je riešené dynamicky z DHCP servera, bežiaceho na danom smerovači. Cisco prepínač je pripojený podľa schémy na smerovač (Bratislava, resp. Košice), ktorý takisto spravuje daná spoločnosť. Smerovač je ďalej pripojený na poskytovateľa pripojenie ISP1, resp. ISP2. Smerovače danej spoločnosti musia z dôvodu použitia privátneho rozsahu v LAN použiť preklad privátnych adries na verejné adresy. Medzi ISP smerovačom a smerovačom spoločnosti je použitý PPP protokol s nastavenou autentifikáciou PPP CHAP.

2. Adresný plán

Podľa prideleného verejného adresného rozsahu a adresných požiadaviek na počet IP sietí a proces mapovania NAT z LAN vypracovať vhodné subsieťovanie s ohľadom na šetrenie adresného priestoru (VLSM). Navrhi adresáciu verejnej subsiete medzi smerovačmi BA a ISP (resp. KE a ISP) a adresný rozsah pre potreby NAT na smerovači BA resp. KE.

3. Zapojenie a konfigurácia

• Zapojiť zariadenia podľa schémy
• Prideliť adresy podľa schémy a Vášho navrhnutého subsieťovania.
• Kompletne nakonfigurovať smerovače a prepínače
 

4. Základná konfigurácia smerovačov

 • Meno
 • Heslá:
  • con
  • vty
  • enable secret
 • Šifrovanie hesiel
 • Popisy rozhraní (Okrem prepínačov)
 • IP adresy rozhraní podľa topológie, alebo ak nie je dané, tak podľa vlastného uváženia
  • Pre Fast Ethernet použi prvú IP adresu v rozsahu
 • Vypnutie DNS

5. Smerovanie

 • Smerovací protokol RIP
  • Default route
 • Zabezpeč smerovanie pre verejné NAT-ované adresy
 • Privátne siete sa nesmú objaviť v smerovacích tabuľkách smerovačov ISP
 • Pozn. Modifikácia zadania môže byť použiť OSPF protokol area 0

6. PPP

 • Medzi smerovačmi Bratislava – ISP (resp. Košice – ISP) na sériovej linke použi PPP WAN protokol a spusti autentifikáciu PPP CHAP
  • heslo: cisco

7. DHCP

 • Nastav na smerovači spoločnosti (BA resp. KE) DHCP pool podľa prideleného privátneho adresného rozsahu pre LAN sieť
 • Z DHCP rozsahu vynechaj prvých 10 adries

8. NAT

 • Na smerovači spoločnosti konfiguruj NAT or PAT, podľa potreby zadania

9. PC emulujúci server

 • Nastav a zapoj do LAN PC s pridelenou 10tou adresou v rozsahu
 • Zabezpeč ICMP konektivitu z vonku
 • Pozn. rieš ako static nat
Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.