SIP Call flows – SIP výmena správ

Podrobné príklady signalizačných scenárov, s ohľadom na nasadenie, používanie SIP správ, hlavičiek a polí hlavičiek spracovan0 vo form8te flash s interaktivitou kliknutím na krok a správu. Časť o scenároch vypracovali ako semestrálnu prácu predmetu Architektúra sieti 2006/07 študenti Drobul, Jančo pod vedením Ing. Segeča.