Menu Zavrieť

Rozbehnutie OpenSER na Ubuntu Server 8.4

Na nainštalovanie OpenSER použijeme APT repozitár:

# apt-cache search openser  
openser - very fast and configurable SIP proxy   
openser-berkeley-module - Berkeley Database module for OpenSER
openser-carrierroute-module - Carrierroute module for OpenSER
openser-cpl-module - CPL module (CPL interpreter engine) for OpenSER
openser-dbg - very fast and configurable SIP proxy [debug symbols]
openser-jabber-module - Jabber gateway module for OpenSER
openser-ldap-modules - LDAP modules for OpenSER
openser-mysql-module - MySQL database connectivity module for OpenSER
openser-perl-modules - Perl extensions and database driver for OpenSER
openser-postgres-module - PostgreSQL database connectivity module for OpenSER
openser-presence-modules - SIMPLE presence modules for OpenSER
openser-radius-modules - radius modules for OpenSER
openser-snmpstats-module - SNMP AgentX subagent module for OpenSER
openser-unixodbc-module - unixODBC database connectivity module for OpenSER
openser-xmlrpc-module - XMLRPC support for OpenSER's Management Interface
openser-xmpp-module - XMPP gateway module for OpenSER
# apt-get install openser 

Reading package lists... Done
Building dependency tree Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 libsensors3 libsnmp15 libperl5.8 libsnmp-base libltdl3
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
Suggested packages:
openser-berkeley-module openser-carrierroute-module  openser-cpl-module
openser-jabber-module openser-ldap-modules openser-mysql-module openser-perl-modules
openser-postgres-module openser-presence-modules openser-radius-modules openser-snmpstats-module
openser-unixodbc-module openser-xmlrpc-module openser-xmpp-module

The following NEW packages will be installed: 
 openser
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
Need to get 0B/1382kB of archives.
After this operation, 3830kB of additional disk space will be used. 
Selecting previously deselected package openser.
(Reading database ... 15854 files and directories currently installed.)
Unpacking openser (from .../openser_1.3.1-3_i386.deb) ...
Setting up openser (1.3.1-3) ...
OpenSER not yet configured. Edit /etc/default/openser first.
 

Ako vidíme (OpenSER not yet configured.), tak OpenSER nie je pripravený na používanie, na rozdiel od toho, čo nám tvrdí návod na oficialnej stranke:  http://kamailio.org/docs/INSTALL.1.3.x

Je potrebné zmeniť v /etc/default/openser riadok

RUN_OPENSER = no
na  RUN_OPENSER = yes

Keď sa pokúsime spustiť OpenSER v debugovacom režime, tak vyhodí chybu, že nevie nájsť subory patriace RADIUS klientovi:

ERROR:acc:init_acc_rad: failed to open radius config file: /usr/local/etc/radiusclient-ng/radiusclient.conf
ERROR:acc:mod_init: failed to init radius
ERROR:core:init_mod: failed to initialize module acc
ERROR:core:main: error while initializing module 

Z návodu : http://kamailio.org/docs/openser-radius-1.0.x.html :

Pripravíme si adresár na Rádius klienta:

# mkdir -p /usr/local/src/radiusclient-ng
# cd /usr/local/src/radiusclient-ng

Domovská stránka pre knižnicu Rádius klienta je "radiusclient-ng": http://developer.berlios.de/projects/radiusclient-ng/

 

Stiahneme Rádius klienta ktoreho sme našli na hore uvedenej adrese:

# wget http://download.berlios.de/radiusclient-ng/radiusclient-ng-0.5.6.tar.gz

–04:50:26–  http://download.berlios.de/radiusclient-ng/radiusclient-ng-0.5.6.tar.gz

           => `radiusclient-ng-0.5.6.tar.gz’

Resolving download.berlios.de… 195.37.77.141 Connecting to download.berlios.de|195.37.77.141|:80… connected.

HTTP request sent, awaiting response… 200

OK Length: 383,882 (375K) [application/x-download]

100%[====================================================================>]

  383,882        1.06M/s

  04:50:26 (1.06 MB/s) – `radiusclient-ng-0.5.6.tar.gz’ saved [383882/383882]

 

 

Rozbalíme a nainštalujeme Rádius klienta:

# tar xvfz radiusclient-ng-0.5.6.tar.gz
# cd radiusclient-ng-0.5.6 (ak nemame make, gcc atd…)
# apt-get install build-essential
# ./configure # make # make install
 

Po tomto kroku nám debug stále hlási chybu:

Dec  4 05:00:41 [14154] ERROR:acc:init_acc_rad: acc: can’t get code for the Sip-Response-Code attribute
Dec  4 05:00:41 [14154] ERROR:acc:mod_init: failed to init radius
Dec  4 05:00:41 [14154] ERROR:core:init_mod: failed to initialize module acc
Dec  4 05:00:41 [14154] ERROR:core:main: error while initializing modules


Riešením tejto chyby je vykomentovanie modulu acc v súbore /etc/openser/openser.cfg

 #loadmodule "acc.so"

# ----- acc params -----
/* what sepcial events should be accounted ? */
#modparam("acc", "early_media", 1)
#modparam("acc", "report_ack", 1)
#modparam("acc", "report_cancels", 1)
/* by default ww do not adjust the direct of the sequential requests.
   if you enable this parameter, be sure the enable "append_fromtag"
   in "rr" module */
#modparam("acc", "detect_direction", 0)
/* account triggers (flags) */
#modparam("acc", "failed_transaction_flag", 3)
#modparam("acc", "log_flag", 1)
#modparam("acc", "log_missed_flag", 2)
/* uncomment the following lines to enable DB accounting also */
#modparam("acc", "db_flag", 1)
#modparam("acc", "db_missed_flag", 2)

Po vykonaní týchto krokov je čistý openser konečne funkčný. Jeho funkčnosť môžeme skontroloať príkazom #ps aux

# /etc/init.d/openser start
Starting openser:  openserListening on
              udp: 127.0.0.1 [127.0.0.1]:5060
              udp: 158.193.139.161 [158.193.139.161]:5060
              tcp: 127.0.0.1 [127.0.0.1]:5060
              tcp: 158.193.139.161 [158.193.139.161]:5060
Aliases:
              tcp: netlab-161.netlab.kis.fri.uniza.sk:5060
              tcp: localhost:5060
              udp: netlab-161.netlab.kis.fri.uniza.sk:5060
             udp: localhost:5060
 
# ps aux|grep openser
openser  14262  0.0  1.4  70232  2784 ?        S    05:26   0:00 /usr/sbin/openser -P /var/run/openser/openser.pid -m 64 -u openser -g openser

 

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.