Menu Zavrieť

Rozbehnutie Kamailio 3.0.1 (OpenSER) na Ubuntu Server 8.04 s MYSQL autentifikáciou a Presence

1.Inštalácia MYSQL databázy

 

Kamailio ku svojmu správnemu fungovaniu potrebuje databázu. V tomto návode je použitá MYSQL databáza. Nainštalujeme ju príkazom:

 

apt-get install mysql-server

 

Po inštalácií nájdeme súbor /etc/mysql/my.cnf v ňom riadok bind-address = 127.0.0.1 a ten zakomentujeme pridaním # na začiatok riadka. Následne je potrebné nastaviť heslo používateľa root v databáze. Heslo zmeníme príkazom:

 

mysqladmin -u root password newrootpassword

 

2.Inštalácia predispozící

 

Pred inštaláciou si stiahneme balík libpcre3 zo stránky http://packages.debian.org a umiestnime do ľubovoľnej zložky na cieľovom počítači. Následne z tejto zložky spustíme príkaz:

 

dpkg -i <názov stiahnutého balíka>

 

Ostatné predispozície nainštalujeme príkazmi:

 

apt-get install mysql-client-5.0

apt-get install libdbd-mysql-perl

apt-get install libdbi-perl

 

Pokiaľ nám ponúka riešenie príkazom

apt-get -f install 

príkaz použijeme.  Tento príkaz spôsobí nútenú inštaláciu závislých balíkov.

 

3.Inštalácia Kamailio

 

Zo stránky  http://www.kamailio.org/pub/kamailio/3.0.1/packages/debian-lenny/ si stiahneme balík Kamailio + balíky modulov ktoré chceme využiť (v tomto prípade podpora mysql a presence). Na inštaláciu použijeme príkazy:

  

dpkg -i kamailio_3.0.1_i386.deb

dpkg -i kamailio-mysql-modules_3.0.1_i386.deb

dpkg -i kamailio-presence-modules_3.0.1_i386.deb

 

Pokiaľ nám systém hlási nenainštalované predispozície, môžme ich získať

-príkazom apt-get install <názov balíku>

-stiahnuť ich z http://packages.debian.org a inštalovať pomocou príkazu dpkg -i (v tomto prípade ale ťaháme balíky s označením lenny)

 

4.Konfigurácia Kamailio

 

a) v súbore /etc/kamailio/kamctlrc odkomentujeme riadok DBENGINE=MYSQL a riadok SIP_DOMAIN kde nastavte doménu

b) v súbore /etc/default/kamailio zmeníme parameter riadku RUN_KAMAILIO na YES

c) spustíme príkaz /usr/sbin/kamdbctl create a potvrdíme vytvorenie tabuliek v databáze

d) vytvoríme kontá na serveri za pomoci príkazu kamctl add meno heslo pričom implicitné heslo k openser databáze je openserrw

e) v hlavnom konfiguračnom súbore /etc/kamailio/kamailio.cfg urobíme nasledovné zmeny

– pod riadok # $Id$ pridáme riadok #!define WITH_MYSQL riadok #!define WITH_PRESENCE a riadok #!define WITH_AUTH

 

Kamailio spustíme príkazom:

 

/etc/init.d/kamailio start

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.