Menu Zavrieť

Nastavenie SIP telefónu Xlite 4.0 pre prostredie laboratórii B301 a B303

Pri nábehu vyučovania predmetu Počítačové siete 3 s problematikou VoIP sme sa stretávali s problémom korektnej identifikácie audio vstupov a výstupov, nakoľko OS Win 7 ich ponúka v našom prostredí niekoľko. Následne bolo problematické zabezpečiť korektné nastavenie zvukových zariadení v telefóne Xlite, ktorý ich navyše aj po nastavení menil.

Tento návod popisuje nastavenie zvukových zariadení v prostredí systému Win 7 a korektnú konfiguráciu SIP Xlite do náško prostredia, aby sme zabepzečili jeho správne fungovanie.

Najprv si nastavíme korektnú identifikáciu vstupu na prednej strane PC, aby pri výbere zariadení bolo jasné, ktorý vtup sme nastavili pre telefón.

Nastavenie zvukových vstupov.

Pravý klik na ikonu reproduktora v system tray, vybrať Nahrávacie zariadenia:

 

a pravý klik na zariadenie mikrofón (po zasunutí konektorov slúchadiel by mal byť nastavený ako predvolený správny vstup)

 

 

pre správnu identifikáciu treba overiť, či ako konektor zapojeného zariadenia svieti predny jack a pre zjednodušené budúce nastavovanie telefónov si premenujeme v prvom riadku nič nehovoriace microphone (neskôr pri nastavovaní SIP telefónov sa objavujú dva MIC, pričom nie je rozlíšené, ktorý je predný a ktorý zadný) na napr. predný. poprípade zmeníme ikonu na headset

 

 

a klikneme na tlačidlo Použiť.

Nastavenie telefónu Xlite

Teraz si preberieme korektné nastavenie softvérového telefónu Xlite. Je ho potrebne samozrejme najpr spustiť. po jeho spustení treba korektne pre danú laboratórnu zostavu nastavit Účet (click na Softphone a Acount)

 

 

vyplniť korektné údaje o účte, hlavne User ID, doménu a password (na základe poskytnutých údajov od vyučujúceho)

 

 

ďalej treba v záložke Topology zmeniť nastavenie Firewall traversal method na None (lab používa verejné IP a SIP server je na verejnom segmente tiež)

 

 

klik na Ok.

 

Nastavenie audio zariadení

Teraz nastavenie audio vstupov.

Cez menu Softphone vybrať Preferences a vňom tretiu záložku Devices

 

 

Automaticky sme v záložke nastavenia náhlavnej súpravy (HeadSet mode) tu je treba nastaviť ako Speaker zariadenie Speaker (v ponuke su ďalšie ako anpr. S/PIDF ) a ako microphone nami identifikované zariadenie Predný (nastavené v začiatku článku).

 

 

Toto nastavenie zopakujeme aj pre záložky Speaker mode a Other devices. SIP phone Xlite môže zmeniť naše nastavenie na iné (neviem prečo), čo je podporované zaškrtnutím nastavenia dole pod zariadeniami. Je potrebné odškrtnúť možnosť Zero-touch device configuration.

Z webu CouterPath:


If our automatic device configuration is overriding your device selection, you can turn it off by performing the following:

Bria 3 or X-Lite 4

Go to Preferences | Devices and disable "Zero touch device configuration".

Bria 2.5 / eyeBeam

  1. Dial ***7469.
  2. Locate the system:general:zero_touch_devices_enabled setting and set it to zero.
  3. Save and restart the client.
  4. Set the client to the desired device.

 

 

Telefón Xlite podporuje overenie nastavenia zvukových zariadení cez tlačidlo Test Devices, kde pri testovaní mikrofónu by sa mal pri hovorení meniť prúžok indikátora, pri testovaní prehrávania zvuku (Speakers) by sme mali počuť hudbu.

 

 

 

Ako potvrdenie nastavenia v dolnom rohu dialógového okna je znázornené, že nastavenie je v poriadku.

Po tomto nastavení by spojenie malo prebehnúť v poriadku s tým, že korektne pracuje aj mikrofón a mušle náhlavnej súpravy.

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.