Menu Zavrieť

Mobicents – príklad SLEE Connectivity

Mobicents JAIN SLEE SleeConnectivity Example

 

Úvod

 

                Príklad demonštruje využitie API SLEEConnection, prítomného v JAIN SLEE 1.1 špecifikácií. Pomovou Java EE aplikácie spúšťa udalosti do Mobicents JAIN SLEE kontajnera. Java EE aplikácia a Mobicents JAIN SLEE kontajner možu byť v rovnakom, alebo rozdielnom JVM.

 

Inštalácia

 

                Hardvérové požiadavky tohto príkladu nijako nemenia hardvérové požiadavky Mobicents JAIN SLEE.

                Softvérové podmienky požadujú správne nastavený JAIN SLEE. V prípade použitia rozdielnych JVM pre Java EE a JAIN SLEE aplikácie, musí byť deploynuté Mobicents JAIN SLEE Remote SLEE Connection Tool v Java EE Servri a správne nastavené aby mohli vzájomne reagovať s JAIN SLEE kontajnerom.

 

Zdrojový kód Mobicents JAIN SLEE SIP UAS príkladu

 

Ďalej sú popísané inštrukcie ako získať build SIP UAS príkladu zo zdrojového kódu.

1.       Stianutie zdrojového kódu (tento krok je zbytočný, ak máte na lokálnom disku nainštalovaný JAIN SLEE 2.3.0 s JBoss 5.1.0., ktorý vo svojom koreňovom adresári obsahuje adresár examples/slee-connectivity/)

Na stiahnutie resp. riadenie zdrojového kódu je použitý Subversion. Článok s návodom ako túto aplikáciu nainštalovať som už sprostredkoval v predošlom článku, originálny návod môžete nájsť na adrese: http://svnbook.red-bean.com.

Základná URL pre kontrolu špecifického zdrojového kódu pomocou SVN je: http://mobicents.googlecode.com/svn/tags/servers/jain-slee/2.x.y/examples/sip-uas , preto do príkazového riadka napíšte príkaz 

svn co http://mobicents.googlecode.com/svn/tags/servers/jain-slee/2.x.y/examples/slee-connectivity/2.4.0.CR1 slee-connectivity

Následne prebehne séria výpisov a v adresári, v ktorom ste vykonali tento príkaz pribudne nový adresár podľa príkazu: slee-connectivity.

 

2.       Build zdrojového kódu(tento krok je zbytočný, pokiaľ ste vynehali aj prvý krok a súčasne máte v cieľovom adresári príkladu "deploy"-nuteľný  *.jar súbor)

Na build príkladu je používaný Maven 2.0.9 (alebo vyšší). Inštrukcie pre používanie Mavenu sú na stránke http://maven.apache.org, alebo v predošlom článku, ktorý som sprostredkoval.

Príkazový riadok treba nastaviť na adresár príkladu, v ktorom sa nachádza súbor build.xml. Príkazom mvn install sa uskutoční build. Keď proces skončí, v cieľovom adresári by sa mal nachádzať deploy-ovateľný *.jar súbor. Pokiaľ je súčasne, správne nastavený JBOSS_HOME enviroment variable tak táto deploy-ovateľná jednotka bola súčasne deploy-nutá v kontajneri.

 

3.       Inštalácia príkladu – treba nastaviť príkazový riadok na adresár príkladu, v ktorom sa nachádza súbor build.xml. Následne vykonať príkaz ant.

Skript skopíruje deploy-ovateľnú jendotku *.jar do defaultného profilu adresára, servra Mobicents JAIN SLEE. Pre deploy-nutie do iného profilu adresára treba použiť príkaz s argumentom -Dnode=.

 

4.       Pre odinštalovanie treba byť opäť nastavený príkazovým riadkom v adresári príkladu a vykonať príkaz ant undeploy-all.

 

Prehľad návrhu

 

                Príklad SleeConnectivity sa skladá z dvoch častí: JMX Bean deploynutý v JBoss AS5 inštancií, Java EE aplikácií, ktorá bude použitá na spustenie JAIN SLEE udalostí do JAIN SLEE kontanera a JAIN SLEE aplikácia, deploynutá v JAIN SLEE kontajneri, ktorá bude spracúvať sputené udalosti, vypisovať o tom informácie do príkazového riadka aplikačného servra.

 

SLEE Služba

 

JAIN SLEE service je najjednoduchšia zo všetkých. Vykonáva základné akcie pri spracovaní kažnej udalosti.

·         odpojí od aktivity tam, kde bola udalosť spustená, čo umožní kantajneru to implicitne ukončiť, prv ako sa stane nereferencovateľný

·         logovať správu obsiahnutú v udalosti, čo može byť vidno v príkazovom riadku aplikačného servra

 

JMX Bean

 

JMX Klient spúšťa udalosti do JAIN SLEE kontajnera použitím SLEEConnection API.

Sú tu dve možnosti deployment-u klienta a servra:

·         spojená

JMX Bean a JAIN SLEE bežia v spoločnom JVM. V tomto prípade sú obe časti deploynuté v rovnakom JBoss AS a niesú potrebné žiadne ďalšie nástroje.

\Users\Peter\Desktop\design1.png

 

·         samostatná

V tomto prípade JMX Klient a JSLEE kontajner bežia v rozdielnych JVM. Musí byť deploynutý v Java EE kontajneri  nástroj Mobicents JAIN SLEE Remote SLEE Connection Tool, ktorý používa JCA.

\Users\Peter\Desktop\design2.png

 

Zdrojový kód s popisom ku tomuto príkladu možno nájsť na každom z odkazov.

 

Spustenie

 

Na spustenie príkladu spustite JBoss AS kontajner a dostante sa ku jeho jmx-colsole. Otvorte v prehliadači http://${jboss.bind.address}:port/jmx-console .

jboss.bind.address a port závisia na tom, ako bol spustený kontajner, defaultne je to:

http://127.0.0.1:8080/jmx-console

Vyhľadajte bean s názvom a org.mobicents.slee:name=SleeConnectivityExample spustite operácie. Vkladajte do operácie rozdielne argumenty. Ak bola operácie úspešná, prejdené hodnoty by mali byť zobrazené v prikazovom riadku aplikačného servra.

 

Odkazy:

 

[1] http://docs.jboss.org/mobicents/jain-slee/2.4.0.CR1/examples/slee-connectivity/user-guide/en-US/html_single/#introduction

[2] http://mobicents.googlecode.com/svn/trunk/servers/jain-slee/examples/slee-connectivity

 

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.