Menu Zavrieť

Mobicents – príklad SIP – UAS

Mobicents JAIN SLEE SIP UAS Example

 

Jedná sa o jednoduchý SIP UAS príklad. Znázorňuje, ako jednoducho môže JAIN SLEE SIP ovládať UAS call leg.

 

Úvod

 

                Príklad hrá rolu User Agent Servra (UAS) v zdiaďovaní SIP spojení(relácií), použitím JAIN SIP Resource Adaptéra špecifikovaného v JAIN SLEE 1.1 špecifikácií.

                Aplikácia prijíma a zriaďuje nové spojenia(relácie). Po zriadení je nastavený špecifický časovač, po ktorého vypršaní aplikácia zruší spojenie(reláciu).

 

Inštalácia

 

                Hardvérové požiadavky tohto príkladu nijako nemenia hardvérové požiadavky Mobicents JAIN SLEE.

                Softvérové podmienky požadujú správne nastavený JAIN SLEE so SIP 11 Resource Adapterom.

 

Zdrojový kód Mobicents JAIN SLEE SIP UAS príkladu

 

Ďalej sú popísané inštrukcie ako získať build SIP UAS príkladu zo zdrojového kódu.

1.       Stianutie zdrojového kódu (tento krok je zbytočný, ak máte na lokálnom disku nainštalovaný JAIN SLEE 2.3.0 s JBoss 5.1.0., ktorý vo svojom koreňovom adresári obsahuje adresár examples/sip-uas/)

Na stiahnutie resp. riadenie zdrojového kódu je použitý Subversion. Článok s návodom ako túto aplikáciu nainštalovať som už sprostredkoval v predošlom článku, originálny návod môžete nájsť na adrese: http://svnbook.red-bean.com.

Základná URL pre kontrolu špecifického zdrojového kódu pomocou SVN je: http://mobicents.googlecode.com/svn/tags/servers/jain-slee/2.x.y/examples/sip-uas , preto do príkazového riadka napíšte príkaz 

svn co http://mobicents.googlecode.com/svn/tags/servers/jain-slee/2.x.y/examples/sip-uas/2.4.0.CR1 sip-uas

Následne prebehne séria výpisov a v adresári, v ktorom ste vykonali tento príkaz pribudne nový adresár podľa príkazu: sip-uas.

 

2.       Build zdrojového kódu(tento krok je zbytočný, pokiaľ ste vynehali aj prvý krok a súčasne máte v cieľovom adresári príkladu "deploy"-nuteľný  *.jar súbor)

Na build príkladu je používaný Maven 2.0.9 (alebo vyšší). Inštrukcie pre používanie Mavenu sú na stránke http://maven.apache.org, alebo v predošlom článku, ktorý som sprostredkoval.

Príkazový riadok treba nastaviť na adresár príkladu, v ktorom sa nachádza súbor build.xml. Príkazom mvn install sa uskutoční build. Keď proces skončí, v cieľovom adresári by sa mal nachádzať deploy-ovateľný *.jar súbor. Pokiaľ je súčasne, správne nastavený JBOSS_HOME enviroment variable tak táto deploy-ovateľná jednotka bola súčasne deploy-nutá v kontajneri.

 

 

3.       Inštalácia príkladu – treba nastaviť príkazový riadok na adresár príkladu, v ktorom sa nachádza súbor build.xml. Následne vykonať príkaz ant.

Skript skopíruje deploy-ovateľnú jendotku *.jar do defaultného profilu adresára, servra Mobicents JAIN SLEE. Pre deploy-nutie do iného profilu adresára treba použiť príkaz s argumentom -Dnode=.

 

4.       Pre odinštalovanie treba byť opäť nastavený príkazovým riadkom v adresári príkladu a vykonať príkaz ant undeploy-all.

 

Prehľad návrhu

 

SIP UAS príklad je JAIN SLEE 1.1 Aplikácia, ktorá sa zúčastňuje SIP spojení(relácií) ako UAS. Výmena SIP správ je znázornena v obrázku dole.

\Users\Peter\Desktop\sip-uas.png

Zdrojový kód s popisom ku tomuto príkladu možno nájsť na každom z odkazov.

 

Spustenie

 

                Na spustenie aplikácie príkladu treba najskôr spustiť kontajner JAIN SLEE, počkať na správu Service activated a následne použiť SIPP skripty spustením run.sh, alebo run.bat podľa operačného systému v sipp adresári.

                Skript predstavuje skupinu UAC, je zodpovedný za vytvorenie spojení(relácií). Všetka trafika by mala byť vypísaná v príkazovom riadku aplikačného servra.

 

Odkazy:

 

[1] jainslee root directory\examples\sip-uas\docs\en-US\html_single\index.html , ak nie, tak na webe:

http://docs.jboss.org/mobicents/jain-slee/2.4.0.CR1/examples/sip-uas/user-guide/en-US/html_single/

[2] http://mobicents.googlecode.com/svn/trunk/servers/jain-slee/examples/sip-uas

 

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.