Menu Zavrieť

Lync Server 2010 Konfiguracia

 Lab environment:

 • Windows 2008 R2 ako OS for Lync
 • Windows 2008 R2 Active Directory (mbdomain.ad)
 • 1 Lync server SE (The Standard Edition server podporuje IM, presence, A/V conferencing a Web conferencing)
 • 1 Lync consolidated Edge server (nepovinné)
 • TMG as the edge firewall and reverse proxy (nepovinné)
 • Windows 2008 R2 CA standalone
 • Windows 7 pre Lync client

Potrebné komponenty pre inštaláciu  v Setupe Servra:

 • IIS s komponentami:

Role Heading

Role Service

Common HTTP Features installed

Static Content

Common HTTP Features installed

Default Document

Common HTTP Features installed

HTTP Errors

Common HTTP Features installed

HTTP Redirection

Application Development

ASP.NET

Application Development

.NET Extensibility

Application Development

Internet Server API (ISAPI) Extensions

Application Development

ISAPI Filters

Health and Diagnostics

HTTP Logging

Health and Diagnostics

Logging Tools

Health and Diagnostics

Tracing

Security

Windows authentication

Security

Client Certificate Mapping Authentication

Security

Request Filtering

Performance

Static Content Compression

Management Tools

IIS Management Console

Management Tools

IIS Management Scripts and Tools

 • Remote Server Administration Tools (RSAT)
 • Microsoft .NET Framework 3.5 s SP1

Import-module Servermanager :

 • Z inštalačného média : \Setup\amd64\SQLNCLI.EXE  – inštalácia SQL Server native client
 • MS Silverlight plug-in
 • Lync planning tool (možné stiahnutie z Webu)
 • Na Lync server, vytvorený priečinok Lyncshare. Administrátorský účet s plnými právami. Ostatní s Read-only

Inštalácia:

1. Automaticé spustenie Autorun , výber install Lync Server 2010

2. Inštalácia MVC++ 2008 Redistributable

3. Zvolenie inštalačného priečinku

4. Výber “prepare Active Directory”

5. Výber‘Prepare Schema’

6. Klik Next

7.

8.Výber ‘prepare current forest’

9. Zvolenie domény

10. 

14. Lync necessary groups sú vytvorené v mbdomain.ad

15. Povolenie prístupu k  Lync admin control panel, manuálne pridanie administrátorsého konta do ‘CSAdministrator’ a RTCUniversalServerAdmins UserGroups (member of)

16.V menu zvoliť deploy the topology builder

17.Príprava SE server na hosting Central Management Service s SQL express = voľba ‘Prepare first standard edition server’

Príprava a plánovanie topológie a servra :

1. Najskôr je potrebná príprava dôležitých DNS záznamov :

Default SIP domain

_sipinternaltls

lyncse.mbdomain.ad

Meeting URLs

meet.mbdomain.ad

10.1.1.40

Administrative access URL

admin.mbdomain.ad

10.1.1.40

Proxy internal interface

tmg.mbdomain.ad

10.1.1.1

Phone access URL

dialin.mbdomain.ad

10.1.1.40

2. Príprava jednoduchej topológie a jej export, pomocou topology builder. Použitie planning tool :

Parametre:

Audio and Video Conferencing

Yes

Dial-In Conferencing

No

Web Conferencing

Yes

Enterprise Voice

No

Call Admission Control

No

Monitoring

No

Archiving

No

Federation

No

High Availability

No

Network Connection

Shared WAN

Central site:

3. mbdomain.ad ako SIP domain

4. Pree Bandwidth capacity planning, zmena profilu na light (it’s a labJ), zbytok nemeniť

5. Preskočiť branch office

6. Bez externého prístupu

7. Zvoliť Draw a zvoliť topologiu:

8.Export topologie do Lync topology builder

9. Import topologie použitím Lync topology builder

10. Rozkliknúť File Stores a Edit the configuration na použitie Lync Server-a vytvoreného skôr

11. Konfigurácia URL editáciou Lync Server 2010 (RC) root object , kliknúť na Simple URLs, pod Administrative access URL napísať https://admin.mbdomain.ad

12. 

Publikovanie konfigurácie na management server.

13. Zvoliť ‘Publish Topology’

 

16. Next

17. Ak je pool korektný, Next

18.Finish

 

Inštalácia LYNCSERVER :

1. Zvoliť ‘Install Local Configuration Store’

2. Zvoliť auto retrieve z central store

3.Finish

4. Lync components

5. Next

6. Finish

Konfigurácia  Server certificates :

7.Certificate Wizard, zvoliť Request , Next

8. Zvoliť request immediately to the online CA

9. Zvoliť dané CA

10. Next

12.

13.

14. Geografické informácie

15. Next

16.

17. Next

18. Next

19. Next

20. Finish

21. Zaškrtnúť assign the certificate for Lync usage a Finish

22. Next

23. Next

24. Finish

25.

26. Sputenie Services-ov

27. Next

28.

All services are started.

Aplikácia Používateľov a klientov :

1. V start menu spustiť ‘Lync Server Control Panel’

2. Zadať vstupné údaje

3. Pridať URL do Trusted Zone v IE/Mozzila

 

GUI :

Povolenie používateľov :

1. Z Lync CP zvoliť Users a ‘Enable Users’

2. Add

3. Výber používateľov, ktorý majú byť povolený na užívanie Lync

4. Výber Lync pool a Under ‘Generate user’s SIP URI’ zvoliť Use the user principal name (UPN), zbytok nechať default settings a zvoliť Enable.

Inštalácia Lync Klienta :

 

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.