Menu Zavrieť

Konfigurácia dvoch smerovačov vo funkcii Frame-Relay mračna

Cisco smerovač môže byť nakonfigurovaný ako FR prepínač (popísané v článku Konfigurácia smerovača vo funkcii Frame relay prepínača). Konfigurácia spočíva v zapnutí FR prepínania a vypnutí IP smerovania, a v nakonfigurovaní prepínacej FR tabuľky, t.j. prepnutia vstupného rámca na základe vstupného rozhrania a hodnoty DLCI na výstupný port a s akým DLCI.

V tomto článku nakonfigurujeme dva Cisco smerovače v úlohe FR prepínačov tvoriacich FR mračno. Na mračno sú pripojené štyri zákaznícke zariadenia – smerovače.

Topológia

Topológiu tvoria dva FR prepínače, FR_1 a FR_2. a Štyri zákaznícke smerovače. R1 a R4 predstavujú zákazníka číslo jedna s konektivitou cez FR WAN. Smerovače R5 a R6 predstavujú zákazníka číslo 2. Zákazníkom bude zriadený FR PVC s DLCI podľa obrázku.

Konfigurácia

Konfigurácia FR mračna

1. Nastavenie mena a zapnutie fr prepínania. Pre FR_1

Router(config)#hostname FR_1
FR_1(config)#frame-relay switching

a pre FR_2

Router(config)#hostname FR_2
FR_2(config)#frame-relay switching

2. Konfigurácia rozhraní smerom na zákazníka (tzv. UNI – User to Network Interface). Rozhrania nesmú mať IP adresu, nastavenie enkapsulácie na frame-relay, nastavenie typu rozhrania na DCE (z default DTE), po prípade nastavenie hodín (príkaz clock rate).

UNI pre FR_1

FR_1(config)#int serial 0/0
FR_1(config-if)#encapsulation frame-relay
FR_1(config-if)#frame-relay intf-type dce
FR_1(config-if)#no shutdown
FR_1(config-if)#int serial0/2
FR_1(config-if)#encapsulation frame-relay
FR_1(config-if)#frame-relay intf-type dce
FR_1(config-if)#no shutdown

UNI pre FR_2

FR_2(config)#int s 0/1
FR_2(config-if)#encapsulation frame-relay
FR_2(config-if)#frame-relay intf-type dce
FR_2(config-if)#no shutdown
FR_2(config-if)#int serial 0/2
FR_2(config-if)#encapsulation frame-relay
FR_2(config-if)#frame-relay intf-type dce
FR_2(config-if)#no shutdown

3. Konfigurácia rozhraní medzi FR prepínačmi, tzv. NNI – Network to Network interface

NNI pre FR_1

FR_1(config-if)#int s0/1
FR_1(config-if)#encapsulation frame-relay
FR_1(config-if)#frame-relay intf-type nni
FR_1(config-if)#no shutdown

NNI pre FR_2

FR_2(config)#int s0/0
FR_2(config-if)#encapsulation frame-relay
FR_2(config-if)#frame-relay intf-type nni
FR_2(config-if)#no shutdown

 4. Konfigurácia prepínacích máp

Pre prepínač FR_1

FR_1(config-if)#int s 0/0
FR_1(config-if)#frame-relay route 104 int s 0/1 101
FR_1(config-if)#int s 0/2
FR_1(config-if)#frame-relay route 506 int s 0/1 202
FR_1(config-if)#int s0/1
FR_1(config-if)#frame-relay route 101 int s0/0 104
FR_1(config-if)#frame-relay route 202 int s0/2 506

Overenie

FR_1#sh frame-relay route
Input Intf   Input Dlci   Output Intf   Output Dlci   Status
Serial0/0    104       Serial0/1    101       inactive
Serial0/1    101       Serial0/0    104       inactive
Serial0/1    202       Serial0/2    506       inactive
Serial0/2    506       Serial0/1    202       inactive

Pre prepínač FR_2

FR_2(config-if)#int s0/1
FR_2(config-if)#frame-relay route 401 int s 0/0 101
FR_2(config-if)#int s 0/2
FR_2(config-if)#frame-relay route 605 int s 0/0 202
FR_2(config-if)#int s 0/0
FR_2(config-if)#frame-relay route 101 int s 0/1 401
FR_2(config-if)#frame-relay route 202 int s 0/2 605

Overenie

FR_2#sh frame-relay route
Input Intf   Input Dlci   Output Intf   Output Dlci   Status
Serial0/0    101       Serial0/1    401       inactive
Serial0/0    202       Serial0/2    605       inactive
Serial0/1    401       Serial0/0    101       inactive
Serial0/2    605       Serial0/0    202       inactive

5. Konfigurácia zákazníckych smerovačov, smerovania a overenie. Pre jednoduchosť za každým zákazníckym zariadením bude LAN s adresou triedy A podľa čísla smerovača, t.j. za R1 sieť 1.0.0.0/8, R2 sieť 2.0.0.0/8 a atď. Medzi smerovačmi nad FR WAN bude sieť typu A. Medzi R1 a R4 sieť 10.0.0.0/8, medzi R5 a R6 sieť 20.0.0.0/8. Pre smerovanie použijeme RIPverzie 2

Zákazník 1

Smerovač R1

Router(config)#hostname R1
R1(config)#int s 0/0
R1(config-if)#encapsulation frame-relay
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#int fa0/0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#ip add 1.0.0.1 255.0.0.0
R1(config-if)#no keepalive
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#net 1.0.0.0
R1(config-router)#net 10.0.0.0

Smerovač R4

Router(config)#hostname R4
R4(config)#int serial 0/0
R4(config-if)#no shut
R4(config-if)#encapsulation frame-relay
R4(config-if)#ip add 10.0.0.2 255.0.0.0
R4(config-if)#int fa 0/0
R4(config-if)#no shut
R4(config-if)#no keep
R4(config-if)#ip add 4.0.0.1 255.0.0.0
R4(config-if)#router rip
R4(config-router)#version 2
R4(config-router)#net 10.0.0.0
R4(config-router)#net 4.0.0.0

Zákazníka 2 so smerovačmi R4 a R6 nakonfigurujeme obdobným spôsobom.

Overenie

Overenie osahuje len výpisy smerovača R1, tie isté príkazy je možné aplikovať na smervoač R1, R4, R5, R6

Stav rozhraní na R1

R1#sh ip int br
Interface         IP-Address   OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/0      1.0.0.1     YES manual up          up 
Serial0/0         10.0.0.1    YES manual up          up 
FastEthernet0/1      unassigned   YES unset administratively down down
Serial0/1         unassigned   YES unset administratively down down
Serial0/2         unassigned   YES unset administratively down down

stav FR mapy na R1

R1#sh frame-relay map
Serial0/0 (up): ip 10.0.0.2 dlci 104(0x68,0x1880), dynamic,
       broadcast,, status defined, active

Overenie smerovacej tabuľky na R1

R1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C  1.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/0
R  4.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:10, Serial0/0
C  10.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/0

Overenie ping-om, úspešné:

R1#ping 4.0.0.1 source 1.0.0.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 4.0.0.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 1.0.0.1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/12/32 ms

 

Listing running config-ov

FR_1

!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname FR_1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
ip cef
!
!
!
!
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
!
!
!
frame-relay switching
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
!
interface Serial0/0
 no ip address
 encapsulation frame-relay
 clock rate 2000000
 frame-relay intf-type dce
 frame-relay route 104 interface Serial0/1 101
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
!
interface Serial0/1
 no ip address
 encapsulation frame-relay
 clock rate 2000000
 frame-relay intf-type nni
 frame-relay route 101 interface Serial0/0 104
 frame-relay route 202 interface Serial0/2 506
!
interface Serial0/2
 no ip address
 encapsulation frame-relay
 clock rate 2000000
 frame-relay intf-type dce
 frame-relay route 506 interface Serial0/1 202
!
interface Serial0/3
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
!
ip forward-protocol nd
!
!
ip http server
no ip http secure-server
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
 login
!
!
end

FR_2

!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname FR_2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
ip cef
!
!
!
!
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
!
!
!
frame-relay switching
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
!
interface Serial0/0
 no ip address
 encapsulation frame-relay
 clock rate 2000000
 frame-relay intf-type nni
 frame-relay route 101 interface Serial0/1 401
 frame-relay route 202 interface Serial0/2 605
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
!
interface Serial0/1
 no ip address
 encapsulation frame-relay
 clock rate 2000000
 frame-relay intf-type dce
 frame-relay route 401 interface Serial0/0 101
!
interface Serial0/2
 no ip address
 encapsulation frame-relay
 clock rate 2000000
 frame-relay intf-type dce
 frame-relay route 605 interface Serial0/0 202
!
interface Serial0/3
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
!
ip forward-protocol nd
!
!
ip http server
no ip http secure-server
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
 login
!
!
end

R1

!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
ip cef
!
!
!
!
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 1.0.0.1 255.0.0.0
 duplex auto
 speed auto
 no keepalive
!
interface Serial0/0
 ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
 encapsulation frame-relay
 clock rate 2000000
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
!
interface Serial0/1
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/2
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
!
router rip
 version 2
 network 1.0.0.0
 network 10.0.0.0
!
ip forward-protocol nd
!
!
ip http server
no ip http secure-server
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
 login
!
!
end

R4

!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R4
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
ip cef
!
!
!
!
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 4.0.0.1 255.0.0.0
 duplex auto
 speed auto
 no keepalive
!
interface Serial0/0
 ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
 encapsulation frame-relay
 clock rate 2000000
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
!
interface Serial0/1
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
!
router rip
 version 2
 network 4.0.0.0
 network 10.0.0.0
!
ip forward-protocol nd
!
!
ip http server
no ip http secure-server
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
 logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
 login
!
!
end

GNS3 topo konfig (net file)

autostart = False
[127.0.0.1:7200]
  workingdir = C:\Users\palo.KIS\AppData\Local\Temp
  udp = 10000
  [[2691]]
    image = C:\Program Files (x86)\GNS3\Images\c2691-adventerprisek9-mz.124-25d.bin.unpacked
    idlepc = 0x6120b0c4
    ghostios = True
  [[ROUTER R4]]
    model = 2691
    console = 2003
    aux = 2100
    wic0/0 = WIC-2T
    s0/0 = FR_2 s0/1
    x = 233.0
    y = -123.0
  [[ROUTER R1]]
    model = 2691
    console = 2000
    aux = 2101
    wic0/0 = WIC-1T
    wic0/1 = WIC-1T
    wic0/2 = WIC-1T
    s0/0 = FR_1 s0/0
    x = -268.0
    y = -118.0
  [[ROUTER FR_1]]
    model = 2691
    console = 2001
    aux = 2102
    wic0/0 = WIC-2T
    wic0/1 = WIC-2T
    s0/0 = R1 s0/0
    s0/1 = FR_2 s0/0
    s0/2 = R5 s0/0
    x = -93.0
    y = -49.0
  [[ROUTER FR_2]]
    model = 2691
    console = 2002
    aux = 2103
    wic0/0 = WIC-2T
    wic0/1 = WIC-2T
    s0/0 = FR_1 s0/1
    s0/1 = R4 s0/0
    s0/2 = R6 s0/0
    x = 46.0
    y = -48.0
[127.0.0.1:7201]
  workingdir = C:\Users\palo.KIS\AppData\Local\Temp
  udp = 10100
  [[2691]]
    image = C:\Program Files (x86)\GNS3\Images\c2691-adventerprisek9-mz.124-25d.bin.unpacked
    idlepc = 0x6120b0c4
    ghostios = True
  [[ROUTER R5]]
    model = 2691
    console = 2005
    aux = 2104
    wic0/0 = WIC-2T
    s0/0 = FR_1 s0/2
    x = -256.0
    y = 62.0
  [[ROUTER R6]]
    model = 2691
    console = 2006
    aux = 2105
    wic0/0 = WIC-2T
    s0/0 = FR_2 s0/2
    x = 226.0
    y = 69.0
[GNS3-DATA]
  [[NOTE 1]]
    text = s0/0
    x = -32.6906766445
    y = 28.9648955176
    interface = FR_2 s0/0
  [[NOTE 2]]
    text = s0/2
    x = 49.3554199598
    y = 42.7081340455
    interface = FR_2 s0/2
  [[NOTE 3]]
    text = s0/1
    x = 68.546077776
    y = 3.65670818149
    interface = FR_2 s0/1
  [[NOTE 4]]
    text = s0/1
    x = 54.6906766445
    y = 27.0351044824
    interface = FR_1 s0/1
  [[NOTE 5]]
    text = s0/2
    x = 2.26928950579
    y = 47.6051446495
    interface = FR_1 s0/2
  [[NOTE 6]]
    text = s0/0
    x = -35.5016279901
    y = -19.8454894825
    interface = FR_1 s0/0
  [[NOTE 7]]
    text = s0/0
    x = 71.5016279901
    y = 32.8454894825
    interface = R1 s0/0
  [[NOTE 8]]
    text = s0/0
    x = -49.3554199598
    y = -2.70813404552
    interface = R6 s0/0
  [[NOTE 9]]
    text = s0/0
    x = 63.7307104942
    y = -3.60514464949
    interface = R5 s0/0
  [[NOTE 10]]
    text = s0/0
    x = -2.54607777605
    y = 40.3432918185
    interface = R4 s0/0

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.